Rank #N/A
802 người thích điều này
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0,000022753445 0.3%
0,00000000 BTC 1.9%
802 người thích điều này
$0,000022493984
24H Range
$0,000023067375
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $1,59
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

LoveHearts IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-18 0,000000000000 Rp 976.152 Rp 0,324281 Rp N/A
2021-10-17 0,000000000000 Rp 72.757 Rp 0,347200 Rp 0,324281 Rp
2021-10-16 0,000000000000 Rp 268.685 Rp 0,337611 Rp 0,347200 Rp
2021-10-15 0,000000000000 Rp 17.154,69 Rp 0,340054 Rp 0,337611 Rp
2021-10-14 0,000000000000 Rp 367.010 Rp 0,354498 Rp 0,340054 Rp
2021-10-13 0,000000000000 Rp 34.163 Rp 0,341626 Rp 0,354498 Rp
2021-10-12 0,000000000000 Rp 206.786 Rp 0,343794 Rp 0,341626 Rp
2021-10-11 0,000000000000 Rp 16.627,21 Rp 0,831360 Rp 0,343794 Rp
2021-10-10 0,000000000000 Rp 607.724 Rp 0,858732 Rp 0,831360 Rp
2021-10-09 0,000000000000 Rp 315.333 Rp 0,286666 Rp 0,858732 Rp
2021-10-08 0,000000000000 Rp 315.333 Rp 0,286666 Rp 0,286666 Rp
2021-10-06 0,000000000000 Rp 68.986 Rp 0,275944 Rp 0,286666 Rp
2021-10-05 0,000000000000 Rp 293.851 Rp 0,261144 Rp 0,275944 Rp
2021-10-04 0,000000000000 Rp 293.851 Rp 0,261144 Rp 0,261144 Rp
2021-09-30 0,000000000000 Rp 113.173 Rp 0,519986 Rp 0,261144 Rp
2021-09-29 0,000000000000 Rp 328.493 Rp 0,508556 Rp 0,519986 Rp
2021-09-28 0,000000000000 Rp 5.018.774 Rp 0,528933 Rp 0,508556 Rp
2021-09-27 0,000000000000 Rp 5.018.774 Rp 0,528933 Rp 0,528933 Rp
2021-09-25 0,000000000000 Rp 28.474 Rp 0,355923 Rp 0,528933 Rp
2021-09-24 0,000000000000 Rp 28.474 Rp 0,355923 Rp 0,355923 Rp
2021-09-20 0,000000000000 Rp 73.306 Rp 0,409999 Rp 0,355923 Rp
2021-09-19 0,000000000000 Rp 188.727 Rp 0,406016 Rp 0,409999 Rp
2021-09-18 0,000000000000 Rp 27.201 Rp 0,446654 Rp 0,406016 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android