Rank #N/A
809 người thích điều này
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0,000022280173 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-27 11:44:11 UTC (khoảng 15 giờ trước)
809 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

LoveHearts LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-28 0,000000000000 LINK 0,07495619 LINK 0,000000749562 LINK N/A
2021-10-27 0,000000000000 LINK 0,16373097 LINK 0,000000893860 LINK 0,000000749562 LINK
2021-10-26 0,000000000000 LINK 4,165156 LINK 0,000000904590 LINK 0,000000893860 LINK
2021-10-25 0,000000000000 LINK 0,05835541 LINK 0,000000989444 LINK 0,000000904590 LINK
2021-10-24 0,000000000000 LINK 0,72442897 LINK 0,000000738156 LINK 0,000000989444 LINK
2021-10-23 0,000000000000 LINK 1,012439 LINK 0,000000779977 LINK 0,000000738156 LINK
2021-10-22 0,000000000000 LINK 3,126965 LINK 0,000000815482 LINK 0,000000779977 LINK
2021-10-21 0,000000000000 LINK 3,126965 LINK 0,000000815482 LINK 0,000000815482 LINK
2021-10-19 0,000000000000 LINK 0,06199247 LINK 0,000000885607 LINK 0,000000815482 LINK
2021-10-18 0,000000000000 LINK 2,610245 LINK 0,000000867134 LINK 0,000000885607 LINK
2021-10-17 0,000000000000 LINK 0,18600715 LINK 0,000000887638 LINK 0,000000867134 LINK
2021-10-16 0,000000000000 LINK 0,72300206 LINK 0,000000908476 LINK 0,000000887638 LINK
2021-10-15 0,000000000000 LINK 0,04575437 LINK 0,000000906979 LINK 0,000000908476 LINK
2021-10-14 0,000000000000 LINK 1,019789 LINK 0,000000985023 LINK 0,000000906979 LINK
2021-10-13 0,000000000000 LINK 0,09690414 LINK 0,000000969041 LINK 0,000000985023 LINK
2021-10-12 0,000000000000 LINK 0,58698481 LINK 0,000000975894 LINK 0,000000969041 LINK
2021-10-11 0,000000000000 LINK 0,04511997 LINK 0,00000226 LINK 0,000000975894 LINK
2021-10-10 0,000000000000 LINK 1,547116 LINK 0,00000219 LINK 0,00000226 LINK
2021-10-09 0,000000000000 LINK 0,83422465 LINK 0,000000758386 LINK 0,00000219 LINK
2021-10-08 0,000000000000 LINK 0,83422465 LINK 0,000000758386 LINK 0,000000758386 LINK
2021-10-06 0,000000000000 LINK 0,17862510 LINK 0,000000714500 LINK 0,000000758386 LINK
2021-10-05 0,000000000000 LINK 0,77872077 LINK 0,000000692046 LINK 0,000000714500 LINK
2021-10-04 0,000000000000 LINK 0,77872077 LINK 0,000000692046 LINK 0,000000692046 LINK
2021-09-30 0,000000000000 LINK 0,35369929 LINK 0,00000163 LINK 0,000000692046 LINK
2021-09-29 0,000000000000 LINK 1,031936 LINK 0,00000160 LINK 0,00000163 LINK
2021-09-28 0,000000000000 LINK 15,193438 LINK 0,00000160 LINK 0,00000160 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android