Rank #N/A
797 người thích điều này
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0,000024945209 -56.2%
0,00000000 BTC -57.9%
797 người thích điều này
$0,000024027966
24H Range
$0,000056927805
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $2,00
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

LoveHearts SATS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-16 0,000000000000 sats 32.232 sats 0,04050000 sats N/A
2021-10-15 0,000000000000 sats 2.118,77 sats 0,04200000 sats 0,04050000 sats
2021-10-14 0,000000000000 sats 45.144 sats 0,04360500 sats 0,04200000 sats
2021-10-13 0,000000000000 sats 4.250,00 sats 0,04250000 sats 0,04360500 sats
2021-10-12 0,000000000000 sats 25.413 sats 0,04225000 sats 0,04250000 sats
2021-10-11 0,000000000000 sats 2.122,80 sats 0,106140 sats 0,04225000 sats
2021-10-10 0,000000000000 sats 77.578 sats 0,109620 sats 0,106140 sats
2021-10-09 0,000000000000 sats 40.816 sats 0,03710500 sats 0,109620 sats
2021-10-08 0,000000000000 sats 40.816 sats 0,03710500 sats 0,03710500 sats
2021-10-06 0,000000000000 sats 9.650,00 sats 0,03860000 sats 0,03710500 sats
2021-10-05 0,000000000000 sats 43.209 sats 0,03840000 sats 0,03860000 sats
2021-10-04 0,000000000000 sats 43.209 sats 0,03840000 sats 0,03840000 sats
2021-09-30 0,000000000000 sats 19.147,49 sats 0,087975 sats 0,03840000 sats
2021-09-29 0,000000000000 sats 55.453 sats 0,085850 sats 0,087975 sats
2021-09-28 0,000000000000 sats 826.684 sats 0,087125 sats 0,085850 sats
2021-09-27 0,000000000000 sats 826.684 sats 0,087125 sats 0,087125 sats
2021-09-25 0,000000000000 sats 4.708,80 sats 0,058860 sats 0,087125 sats
2021-09-24 0,000000000000 sats 4.708,80 sats 0,058860 sats 0,058860 sats
2021-09-20 0,000000000000 sats 10.668,76 sats 0,059670 sats 0,058860 sats
2021-09-19 0,000000000000 sats 27.485 sats 0,059130 sats 0,059670 sats
2021-09-18 0,000000000000 sats 3.979,14 sats 0,065340 sats 0,059130 sats
2021-09-17 0,000000000000 sats 3.979,14 sats 0,065340 sats 0,065340 sats
2021-09-16 0,000000000000 sats 43.680 sats 0,067230 sats 0,065340 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android