Rank #N/A
802 người thích điều này
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0,000022753445 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-18 20:30:11 UTC (khoảng 10 giờ trước)
802 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

LoveHearts SEK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-19 0,000000000000 kr 13,80 kr 0,00019716 kr N/A
2021-10-18 0,000000000000 kr 598,09 kr 0,00019869 kr 0,00019716 kr
2021-10-17 0,000000000000 kr 44,55 kr 0,00021261 kr 0,00019869 kr
2021-10-16 0,000000000000 kr 165,12 kr 0,00020747 kr 0,00021261 kr
2021-10-15 0,000000000000 kr 10,54 kr 0,00020890 kr 0,00020747 kr
2021-10-14 0,000000000000 kr 224,75 kr 0,00021709 kr 0,00020890 kr
2021-10-13 0,000000000000 kr 21,10 kr 0,00021102 kr 0,00021709 kr
2021-10-12 0,000000000000 kr 127,65 kr 0,00021222 kr 0,00021102 kr
2021-10-11 0,000000000000 kr 10,19 kr 0,00050964 kr 0,00021222 kr
2021-10-10 0,000000000000 kr 372,29 kr 0,00052606 kr 0,00050964 kr
2021-10-09 0,000000000000 kr 193,20 kr 0,00017563 kr 0,00052606 kr
2021-10-08 0,000000000000 kr 193,20 kr 0,00017563 kr 0,00017563 kr
2021-10-06 0,000000000000 kr 42,36 kr 0,00016944 kr 0,00017563 kr
2021-10-05 0,000000000000 kr 179,84 kr 0,00015982 kr 0,00016944 kr
2021-10-04 0,000000000000 kr 179,84 kr 0,00015982 kr 0,00015982 kr
2021-09-30 0,000000000000 kr 69,52 kr 0,00031943 kr 0,00015982 kr
2021-09-29 0,000000000000 kr 200,38 kr 0,00031022 kr 0,00031943 kr
2021-09-28 0,000000000000 kr 3.068,09 kr 0,00032335 kr 0,00031022 kr
2021-09-27 0,000000000000 kr 3.068,09 kr 0,00032335 kr 0,00032335 kr
2021-09-25 0,000000000000 kr 17,26 kr 0,00021577 kr 0,00032335 kr
2021-09-24 0,000000000000 kr 17,26 kr 0,00021577 kr 0,00021577 kr
2021-09-20 0,000000000000 kr 44,63 kr 0,00024963 kr 0,00021577 kr
2021-09-19 0,000000000000 kr 114,91 kr 0,00024720 kr 0,00024963 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android