Rank #N/A
797 người thích điều này
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0,000024945209 -56.2%
0,00000000 BTC -57.9%
797 người thích điều này
$0,000024027966
24H Range
$0,000056927805
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $2,00
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

LoveHearts VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-16 0,000000000000 Bs.F 1,91 Bs.F 0,00000241 Bs.F N/A
2021-10-15 0,000000000000 Bs.F 0,122194 Bs.F 0,00000242 Bs.F 0,00000241 Bs.F
2021-10-14 0,000000000000 Bs.F 2,59 Bs.F 0,00000250 Bs.F 0,00000242 Bs.F
2021-10-13 0,000000000000 Bs.F 0,240497 Bs.F 0,00000240 Bs.F 0,00000250 Bs.F
2021-10-12 0,000000000000 Bs.F 1,46 Bs.F 0,00000242 Bs.F 0,00000240 Bs.F
2021-10-11 0,000000000000 Bs.F 0,116800 Bs.F 0,00000584 Bs.F 0,00000242 Bs.F
2021-10-10 0,000000000000 Bs.F 4,27 Bs.F 0,00000603 Bs.F 0,00000584 Bs.F
2021-10-09 0,000000000000 Bs.F 2,21 Bs.F 0,00000201 Bs.F 0,00000603 Bs.F
2021-10-08 0,000000000000 Bs.F 2,21 Bs.F 0,00000201 Bs.F 0,00000201 Bs.F
2021-10-06 0,000000000000 Bs.F 0,485586 Bs.F 0,00000194 Bs.F 0,00000201 Bs.F
2021-10-05 0,000000000000 Bs.F 2,07 Bs.F 0,00000184 Bs.F 0,00000194 Bs.F
2021-10-04 0,000000000000 Bs.F 2,07 Bs.F 0,00000184 Bs.F 0,00000184 Bs.F
2021-09-30 0,000000000000 Bs.F 0,790359 Bs.F 0,00000363 Bs.F 0,00000184 Bs.F
2021-09-29 0,000000000000 Bs.F 2,30 Bs.F 0,00000356 Bs.F 0,00000363 Bs.F
2021-09-28 0,000000000000 Bs.F 35,28 Bs.F 0,00000372 Bs.F 0,00000356 Bs.F
2021-09-27 0,000000000000 Bs.F 35,28 Bs.F 0,00000372 Bs.F 0,00000372 Bs.F
2021-09-25 0,000000000000 Bs.F 0,199625 Bs.F 0,00000250 Bs.F 0,00000372 Bs.F
2021-09-24 0,000000000000 Bs.F 0,199625 Bs.F 0,00000250 Bs.F 0,00000250 Bs.F
2021-09-20 0,000000000000 Bs.F 0,514616 Bs.F 0,00000288 Bs.F 0,00000250 Bs.F
2021-09-19 0,000000000000 Bs.F 1,32 Bs.F 0,00000285 Bs.F 0,00000288 Bs.F
2021-09-18 0,000000000000 Bs.F 0,191668 Bs.F 0,00000315 Bs.F 0,00000285 Bs.F
2021-09-17 0,000000000000 Bs.F 0,190644 Bs.F 0,00000313 Bs.F 0,00000315 Bs.F
2021-09-16 0,000000000000 Bs.F 2,11 Bs.F 0,00000325 Bs.F 0,00000313 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android