Rank #N/A
850 người thích điều này
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0,000029129595 56.2%
0,00000000 BTC 53.2%
850 người thích điều này
$0,000007849819
Phạm vi 24H
$0,000029177445
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $11,26
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

LoveHearts XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-30 0,000000000000 XDR 9,32 XDR 0,00001345 XDR N/A
2021-11-29 0,000000000000 XDR 13,52 XDR 0,00002019 XDR 0,00001345 XDR
2021-11-28 0,000000000000 XDR 118,28 XDR 0,00000543 XDR 0,00002019 XDR
2021-11-27 0,000000000000 XDR 53,45 XDR 0,00001818 XDR 0,00000543 XDR
2021-11-26 0,000000000000 XDR 0,600566 XDR 0,00000615 XDR 0,00001818 XDR
2021-11-25 0,000000000000 XDR 67,91 XDR 0,00000597 XDR 0,00000615 XDR
2021-11-24 0,000000000000 XDR 57,60 XDR 0,00000963 XDR 0,00000597 XDR
2021-11-23 0,000000000000 XDR 43,44 XDR 0,00001216 XDR 0,00000963 XDR
2021-11-22 0,000000000000 XDR 43,44 XDR 0,00001216 XDR 0,00001216 XDR
2021-11-18 0,000000000000 XDR 15,10 XDR 0,00001447 XDR 0,00001216 XDR
2021-11-17 0,000000000000 XDR 54,13 XDR 0,00001425 XDR 0,00001447 XDR
2021-11-16 0,000000000000 XDR 54,13 XDR 0,00001425 XDR 0,00001425 XDR
2021-11-13 0,000000000000 XDR 59,64 XDR 0,00001556 XDR 0,00001425 XDR
2021-11-12 0,000000000000 XDR 59,88 XDR 0,00001562 XDR 0,00001556 XDR
2021-11-11 0,000000000000 XDR 110,10 XDR 0,00001510 XDR 0,00001562 XDR
2021-11-10 0,000000000000 XDR 5,52 XDR 0,00001673 XDR 0,00001510 XDR
2021-11-09 0,000000000000 XDR 5,41 XDR 0,00001640 XDR 0,00001673 XDR
2021-11-08 0,000000000000 XDR 21,38 XDR 0,00003608 XDR 0,00001640 XDR
2021-11-07 0,000000000000 XDR 21,38 XDR 0,00003608 XDR 0,00003608 XDR
2021-11-06 0,000000000000 XDR 13,86 XDR 0,00001475 XDR 0,00003608 XDR
2021-11-05 0,000000000000 XDR 0,740602 XDR 0,00003570 XDR 0,00001475 XDR
2021-11-04 0,000000000000 XDR 75,31 XDR 0,00003636 XDR 0,00003570 XDR
2021-11-03 0,000000000000 XDR 17,72 XDR 0,00003633 XDR 0,00003636 XDR
2021-11-02 0,000000000000 XDR 47,53 XDR 0,00002083 XDR 0,00003633 XDR
2021-11-01 0,000000000000 XDR 47,53 XDR 0,00002083 XDR 0,00002083 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android