Rank #N/A
850 người thích điều này
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0,000029057025 55.6%
0,00000000 BTC 53.2%
850 người thích điều này
$0,000007849819
Phạm vi 24H
$0,000029177445
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $11,23
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

LoveHearts XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-30 0,000000000000 XLM 39,599503 XLM 0,00005715 XLM N/A
2021-11-29 0,000000000000 XLM 58,441 XLM 0,00008727 XLM 0,00005715 XLM
2021-11-28 0,000000000000 XLM 509,220 XLM 0,00002339 XLM 0,00008727 XLM
2021-11-27 0,000000000000 XLM 226,253 XLM 0,00007695 XLM 0,00002339 XLM
2021-11-26 0,000000000000 XLM 2,431193 XLM 0,00002490 XLM 0,00007695 XLM
2021-11-25 0,000000000000 XLM 289,484 XLM 0,00002543 XLM 0,00002490 XLM
2021-11-24 0,000000000000 XLM 235,275 XLM 0,00003935 XLM 0,00002543 XLM
2021-11-23 0,000000000000 XLM 180,043 XLM 0,00005040 XLM 0,00003935 XLM
2021-11-22 0,000000000000 XLM 180,043 XLM 0,00005040 XLM 0,00005040 XLM
2021-11-18 0,000000000000 XLM 60,595 XLM 0,00005810 XLM 0,00005040 XLM
2021-11-17 0,000000000000 XLM 216,840 XLM 0,00005708 XLM 0,00005810 XLM
2021-11-16 0,000000000000 XLM 216,840 XLM 0,00005708 XLM 0,00005708 XLM
2021-11-13 0,000000000000 XLM 213,472 XLM 0,00005569 XLM 0,00005708 XLM
2021-11-12 0,000000000000 XLM 213,550 XLM 0,00005571 XLM 0,00005569 XLM
2021-11-11 0,000000000000 XLM 403,942 XLM 0,00005540 XLM 0,00005571 XLM
2021-11-10 0,000000000000 XLM 20,354466 XLM 0,00006167 XLM 0,00005540 XLM
2021-11-09 0,000000000000 XLM 20,195954 XLM 0,00006119 XLM 0,00006167 XLM
2021-11-08 0,000000000000 XLM 82,528 XLM 0,00013923 XLM 0,00006119 XLM
2021-11-07 0,000000000000 XLM 82,528 XLM 0,00013923 XLM 0,00013923 XLM
2021-11-06 0,000000000000 XLM 53,177 XLM 0,00005657 XLM 0,00013923 XLM
2021-11-05 0,000000000000 XLM 2,759777 XLM 0,00013302 XLM 0,00005657 XLM
2021-11-04 0,000000000000 XLM 276,171 XLM 0,00013331 XLM 0,00013302 XLM
2021-11-03 0,000000000000 XLM 66,551 XLM 0,00013647 XLM 0,00013331 XLM
2021-11-02 0,000000000000 XLM 180,749 XLM 0,00007922 XLM 0,00013647 XLM
2021-11-01 0,000000000000 XLM 180,749 XLM 0,00007922 XLM 0,00007922 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android