Rank #N/A
803 người thích điều này
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0,000022753445 0.3%
0,00000000 BTC 1.9%
803 người thích điều này
$0,000022493984
24H Range
$0,000023067375
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $1,59
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

LoveHearts XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-19 0,000000000000 XRP 1,473411 XRP 0,00002105 XRP N/A
2021-10-18 0,000000000000 XRP 62,266 XRP 0,00002069 XRP 0,00002105 XRP
2021-10-17 0,000000000000 XRP 4,524222 XRP 0,00002159 XRP 0,00002069 XRP
2021-10-16 0,000000000000 XRP 17,101247 XRP 0,00002149 XRP 0,00002159 XRP
2021-10-15 0,000000000000 XRP 1,078208 XRP 0,00002137 XRP 0,00002149 XRP
2021-10-14 0,000000000000 XRP 23,181243 XRP 0,00002239 XRP 0,00002137 XRP
2021-10-13 0,000000000000 XRP 2,171901 XRP 0,00002172 XRP 0,00002239 XRP
2021-10-12 0,000000000000 XRP 13,034776 XRP 0,00002167 XRP 0,00002172 XRP
2021-10-11 0,000000000000 XRP 1,009556 XRP 0,00005048 XRP 0,00002167 XRP
2021-10-10 0,000000000000 XRP 36,423469 XRP 0,00005147 XRP 0,00005048 XRP
2021-10-09 0,000000000000 XRP 20,792287 XRP 0,00001890 XRP 0,00005147 XRP
2021-10-08 0,000000000000 XRP 20,792287 XRP 0,00001890 XRP 0,00001890 XRP
2021-10-06 0,000000000000 XRP 4,506556 XRP 0,00001803 XRP 0,00001890 XRP
2021-10-05 0,000000000000 XRP 20,035781 XRP 0,00001781 XRP 0,00001803 XRP
2021-10-04 0,000000000000 XRP 20,035781 XRP 0,00001781 XRP 0,00001781 XRP
2021-09-30 0,000000000000 XRP 8,661149 XRP 0,00003979 XRP 0,00001781 XRP
2021-09-29 0,000000000000 XRP 25,482290 XRP 0,00003945 XRP 0,00003979 XRP
2021-09-28 0,000000000000 XRP 381,372 XRP 0,00004019 XRP 0,00003945 XRP
2021-09-27 0,000000000000 XRP 381,372 XRP 0,00004019 XRP 0,00004019 XRP
2021-09-25 0,000000000000 XRP 2,144450 XRP 0,00002681 XRP 0,00004019 XRP
2021-09-24 0,000000000000 XRP 2,144450 XRP 0,00002681 XRP 0,00002681 XRP
2021-09-20 0,000000000000 XRP 4,755732 XRP 0,00002660 XRP 0,00002681 XRP
2021-09-19 0,000000000000 XRP 12,350351 XRP 0,00002657 XRP 0,00002660 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android