👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
lyfe  (LYFE)
Lyfe (LYFE)
$0,00007197 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-22 16:49:51 UTC (3 ngày trước)
10 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 23.125.000.000
LYFE
USD

Lyfe (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,00002713 BD N/A
2020-02-22 0,00002898 BD 0,00002713 BD
2020-02-21 0,00002939 BD 0,00002898 BD
2020-02-16 0,00002754 BD 0,00002939 BD
2020-02-15 0,00014954 BD 0,00002754 BD
2020-02-14 0,00015070 BD 0,00014954 BD
2020-02-12 0,00005469 BD 0,00015070 BD
2020-02-11 0,00005514 BD 0,00005469 BD
2020-02-05 0,00006974 BD 0,00005514 BD
2020-02-02 0,00003516 BD 0,00006974 BD
2020-02-01 0,00003490 BD 0,00003516 BD
2020-01-28 0,00003257 BD 0,00003490 BD
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android