👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
lyfe  (LYFE)
Lyfe (LYFE)
$0,00007684 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-21 08:29:30 UTC (khoảng 17 giờ trước)
10 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 23.125.000.000
LYFE
USD

Lyfe (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-22 0,00005959 £ N/A
2020-02-21 0,00006051 £ 0,00005959 £
2020-02-16 0,00005599 £ 0,00006051 £
2020-02-15 0,00030454 £ 0,00005599 £
2020-02-14 0,00030789 £ 0,00030454 £
2020-02-12 0,00011216 £ 0,00030789 £
2020-02-11 0,00011327 £ 0,00011216 £
2020-02-05 0,00014211 £ 0,00011327 £
2020-02-02 0,00007063 £ 0,00014211 £
2020-02-01 0,00007044 £ 0,00007063 £
2020-01-28 0,00006601 £ 0,00007044 £
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android