🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
lyfe  (LYFE)
Lyfe (LYFE)
$0,00012153 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-03-31 15:34:46 UTC (khoảng 15 giờ trước)
10 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 23.125.000.000
LYFE
USD

Lyfe (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-01 0,00043001 ₪ N/A
2020-03-21 0,00100410 ₪ 0,00043001 ₪
2020-03-18 0,00099151 ₪ 0,00100410 ₪
2020-03-17 0,00102340 ₪ 0,00099151 ₪
2020-03-14 0,00158014 ₪ 0,00102340 ₪
2020-03-13 0,00064731 ₪ 0,00158014 ₪
2020-03-12 0,00026228 ₪ 0,00064731 ₪
2020-03-11 0,00026175 ₪ 0,00026228 ₪
2020-03-08 0,00051554 ₪ 0,00026175 ₪
2020-03-07 0,00056295 ₪ 0,00051554 ₪
2020-03-05 0,00060969 ₪ 0,00056295 ₪
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android