Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
lyfe  (LYFE)
Lyfe (LYFE)
$0,00013451 -50.0%
0,00000065 ETH -50.0%
11 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$7,17
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00013289 / $0,00026929
Cung lưu thông
? / 23.125.000.000
LYFE
USD

Lyfe KRW (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-27 0,00905059 ₩ N/A
2020-05-26 0,478401 ₩ 0,00905059 ₩
2020-05-25 0,326142 ₩ 0,478401 ₩
2020-05-22 0,164313 ₩ 0,326142 ₩
2020-05-21 0,162039 ₩ 0,164313 ₩
2020-05-11 0,096725 ₩ 0,162039 ₩
2020-05-05 0,104814 ₩ 0,096725 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android