👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
lympo  (LYM)
Lympo (LYM)
$0,00280687 -2,2%
0,00001735 ETH -0,36%
152 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.164.065
KL giao dịch trong 24 giờ
$23.566
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00275399 / $0,00286948
Cung lưu thông
770.174.000 / 1.000.000.000
LYM
USD

Lympo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-24 3,27 ₩ N/A
2020-01-23 3,38 ₩ 3,27 ₩
2020-01-22 3,58 ₩ 3,38 ₩
2020-01-21 3,42 ₩ 3,58 ₩
2020-01-20 3,53 ₩ 3,42 ₩
2020-01-19 3,62 ₩ 3,53 ₩
2020-01-18 3,53 ₩ 3,62 ₩
2020-01-17 3,83 ₩ 3,53 ₩
2020-01-16 3,89 ₩ 3,83 ₩
2020-01-15 3,96 ₩ 3,89 ₩
2020-01-14 3,87 ₩ 3,96 ₩
2020-01-13 4,04 ₩ 3,87 ₩
2020-01-12 3,91 ₩ 4,04 ₩
2020-01-11 3,55 ₩ 3,91 ₩
2020-01-10 2,98 ₩ 3,55 ₩
2020-01-09 3,31 ₩ 2,98 ₩
2020-01-08 3,09 ₩ 3,31 ₩
2020-01-07 3,14 ₩ 3,09 ₩
2020-01-06 2,93 ₩ 3,14 ₩
2020-01-05 2,89 ₩ 2,93 ₩
2020-01-04 2,93 ₩ 2,89 ₩
2020-01-03 2,80 ₩ 2,93 ₩
2020-01-02 2,86 ₩ 2,80 ₩
2020-01-01 2,85 ₩ 2,86 ₩
2019-12-31 2,99 ₩ 2,85 ₩
2019-12-30 2,95 ₩ 2,99 ₩
2019-12-29 2,92 ₩ 2,95 ₩
2019-12-28 2,90 ₩ 2,92 ₩
2019-12-27 3,10 ₩ 2,90 ₩
2019-12-26 2,89 ₩ 3,10 ₩
2019-12-25 2,95 ₩ 2,89 ₩
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android