World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
maecenas  (ART)
Maecenas (ART)
CA$0,02394944 11.0%
0,00010877 ETH 21.2%
192 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
CA$597,72
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
CA$0,02130629 / CA$0,04011850
Cung lưu thông
? / 100.000.000
ART
CAD

Maecenas - Canadian Dollar Biểu đồ (ART/CAD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Maecenas sang CAD cho ngày hôm nay là CA$0,02394944. Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là CA$597,72

1h
24h
7d
14d
30d
1y
12.2%
11.0%
-15.2%
21.3%
-25.1%
-77.7%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android