🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
maecenas  (ART)
Maecenas (ART)
¥2,07 23.3%
0,00013868 ETH 17.1%
192 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
¥8.388,28
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
¥1,25 / ¥2,07
Cung lưu thông
? / 100.000.000
ART
JPY

Maecenas - Japanese Yen Biểu đồ (ART/JPY)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Maecenas sang JPY cho ngày hôm nay là ¥2,07. Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ¥8.388,28

1h
24h
7d
14d
30d
1y
1.6%
23.3%
24.3%
44.3%
-35.7%
-68.6%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android