Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 218.076.703.717 $ 0,45%
Lưu lượng 24 giờ: 44.999.279.110 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,57%
XRP 5,76%
maidsafecoin  (MAID)
MaidSafeCoin (MAID)
$0,126594 -8,8%
0,10444378 OMNI
3.600 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$57.264.332
KL giao dịch trong 24 giờ
$338.021
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,121586 / $0,138752
Circulating Supply
452.552.412 / 452.552.412
MAID
USD

MaidSafeCoin (Nhà phát triển)

127
Sao
49
Người xem
68
Bản cập nhật
67
Người đóng góp
834
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
200
Sao
40
Người xem
34
Bản cập nhật
32
Người đóng góp
304
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
154
Sao
41
Người xem
45
Bản cập nhật
32
Người đóng góp
503
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề