Tiền ảo: 6114
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.350.763.492 $ 0,94%
Lưu lượng 24 giờ: 49.733.735.706 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,43%
XRP 4,90%
maidsafecoin  (MAID)
MaidSafeCoin (MAID)
$0,131850 3,1%
0,02673062 OMNI
3.620 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$59.569.251
KL giao dịch trong 24 giờ
$226.280
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,126018 / $0,132061
Cung lưu thông
452.552.412 / 452.552.412
MAID
USD

MaidSafeCoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-13 39,85 Ft N/A
2019-11-12 37,90 Ft 39,85 Ft
2019-11-11 40,24 Ft 37,90 Ft
2019-11-10 40,43 Ft 40,24 Ft
2019-11-09 40,12 Ft 40,43 Ft
2019-11-08 39,90 Ft 40,12 Ft
2019-11-07 40,42 Ft 39,90 Ft
2019-11-06 40,13 Ft 40,42 Ft
2019-11-05 39,63 Ft 40,13 Ft
2019-11-04 36,92 Ft 39,63 Ft
2019-11-03 38,11 Ft 36,92 Ft
2019-11-02 36,74 Ft 38,11 Ft
2019-11-01 35,66 Ft 36,74 Ft
2019-10-31 35,58 Ft 35,66 Ft
2019-10-30 39,73 Ft 35,58 Ft
2019-10-29 41,04 Ft 39,73 Ft
2019-10-28 41,01 Ft 41,04 Ft
2019-10-27 40,21 Ft 41,01 Ft
2019-10-26 38,54 Ft 40,21 Ft
2019-10-25 33,12 Ft 38,54 Ft
2019-10-24 33,63 Ft 33,12 Ft
2019-10-23 36,04 Ft 33,63 Ft
2019-10-22 36,90 Ft 36,04 Ft
2019-10-21 37,61 Ft 36,90 Ft
2019-10-20 37,27 Ft 37,61 Ft
2019-10-19 37,17 Ft 37,27 Ft
2019-10-18 43,31 Ft 37,17 Ft
2019-10-17 41,43 Ft 43,31 Ft
2019-10-16 41,59 Ft 41,43 Ft
2019-10-15 40,98 Ft 41,59 Ft
2019-10-14 43,94 Ft 40,98 Ft