Tiền ảo: 6120
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 238.521.805.022 $ -0,80%
Lưu lượng 24 giờ: 50.720.883.866 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,47%
XRP 4,88%
maidsafecoin  (MAID)
MaidSafeCoin (MAID)
$0,130652 -0,76%
0,02596603 OMNI
3.620 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$59.126.780
KL giao dịch trong 24 giờ
$317.710
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,129760 / $0,132554
Cung lưu thông
452.552.412 / 452.552.412
MAID
USD

MaidSafeCoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-14 4,00 ฿ N/A
2019-11-13 3,98 ฿ 4,00 ฿
2019-11-12 3,80 ฿ 3,98 ฿
2019-11-11 4,03 ฿ 3,80 ฿
2019-11-10 4,05 ฿ 4,03 ฿
2019-11-09 4,02 ฿ 4,05 ฿
2019-11-08 4,03 ฿ 4,02 ฿
2019-11-07 4,08 ฿ 4,03 ฿
2019-11-06 4,06 ฿ 4,08 ฿
2019-11-05 4,05 ฿ 4,06 ฿
2019-11-04 3,79 ฿ 4,05 ฿
2019-11-03 3,91 ฿ 3,79 ฿
2019-11-02 3,76 ฿ 3,91 ฿
2019-11-01 3,65 ฿ 3,76 ฿
2019-10-31 3,64 ฿ 3,65 ฿
2019-10-30 4,05 ฿ 3,64 ฿
2019-10-29 4,20 ฿ 4,05 ฿
2019-10-28 4,17 ฿ 4,20 ฿
2019-10-27 4,09 ฿ 4,17 ฿
2019-10-26 3,92 ฿ 4,09 ฿
2019-10-25 3,38 ฿ 3,92 ฿
2019-10-24 3,46 ฿ 3,38 ฿
2019-10-23 3,69 ฿ 3,46 ฿
2019-10-22 3,77 ฿ 3,69 ฿
2019-10-21 3,85 ฿ 3,77 ฿
2019-10-20 3,81 ฿ 3,85 ฿
2019-10-19 3,80 ฿ 3,81 ฿
2019-10-18 4,41 ฿ 3,80 ฿
2019-10-17 4,19 ฿ 4,41 ฿
2019-10-16 4,21 ฿ 4,19 ฿
2019-10-15 4,14 ฿ 4,21 ฿