Tiền ảo: 6123
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 225.076.409.137 $ -3,6%
Lưu lượng 24 giờ: 52.400.821.626 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,58%
XRP 4,86%
maidsafecoin  (MAID)
MaidSafeCoin (MAID)
$0,127692 -3,3%
0,02924511 OMNI
3.620 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$57.846.014
KL giao dịch trong 24 giờ
$175.966
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,126371 / $0,132153
Cung lưu thông
452.552.412 / 452.552.412
MAID
USD

MaidSafeCoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-19 3,89 NT$ N/A
2019-11-18 4,06 NT$ 3,89 NT$
2019-11-17 4,02 NT$ 4,06 NT$
2019-11-16 3,95 NT$ 4,02 NT$
2019-11-15 3,98 NT$ 3,95 NT$
2019-11-14 4,03 NT$ 3,98 NT$
2019-11-13 3,98 NT$ 4,03 NT$
2019-11-12 3,80 NT$ 3,98 NT$
2019-11-11 4,04 NT$ 3,80 NT$
2019-11-10 4,06 NT$ 4,04 NT$
2019-11-09 4,03 NT$ 4,06 NT$
2019-11-08 4,01 NT$ 4,03 NT$
2019-11-07 4,10 NT$ 4,01 NT$
2019-11-06 4,07 NT$ 4,10 NT$
2019-11-05 4,06 NT$ 4,07 NT$
2019-11-04 3,83 NT$ 4,06 NT$
2019-11-03 3,95 NT$ 3,83 NT$
2019-11-02 3,81 NT$ 3,95 NT$
2019-11-01 3,69 NT$ 3,81 NT$
2019-10-31 3,66 NT$ 3,69 NT$
2019-10-30 4,07 NT$ 3,66 NT$
2019-10-29 4,24 NT$ 4,07 NT$
2019-10-28 4,23 NT$ 4,24 NT$
2019-10-27 4,14 NT$ 4,23 NT$
2019-10-26 3,97 NT$ 4,14 NT$
2019-10-25 3,41 NT$ 3,97 NT$
2019-10-24 3,49 NT$ 3,41 NT$
2019-10-23 3,72 NT$ 3,49 NT$
2019-10-22 3,81 NT$ 3,72 NT$
2019-10-21 3,88 NT$ 3,81 NT$
2019-10-20 3,84 NT$ 3,88 NT$