Tiền ảo: 5505
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 267.830.280.683 $ 2,4%
Lưu lượng 24 giờ: 52.808.347.530 $
Ưu thế:
BTC 67,8%
ETH 7,69%
XRP 4,34%
mainframe  (MFT)
Mainframe (MFT)
$0,00103528 6,9%
0,00000540 ETH 3,8%
364 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$9.305.671
KL giao dịch trong 24 giờ
$902.584
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00093953 / $0,00109042
Circulating Supply
8.975.000.000 / 10.000.000.000
MFT
USD

Mainframe (Nhà phát triển)

90
Sao
28
Người xem
11
Bản cập nhật
13
Người đóng góp
55
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề