Tiền ảo: 5523
Sàn giao dịch: 369
Giá trị vốn hóa thị trường: 264.493.657.511 $ -3,6%
Lưu lượng 24 giờ: 55.018.185.583 $
Ưu thế:
BTC 67,8%
ETH 7,65%
XRP 4,34%
mainframe  (MFT)
Mainframe (MFT)
$0,00137410 28%
0,00000727 ETH 31%
364 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.347.276
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.744.054
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00107196 / $0,00138227
Circulating Supply
8.975.000.000 / 10.000.000.000
MFT
USD

Sàn giao dịch Mainframe

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000014 BTC
7.14% 282.024 $ 47.127 $
3.903.971 $
2781701999,714 MFT
68,25% Gần đây
2
0 $
0,00000677 ETH
1.02% 831 $ 5.271 $
474.844 $
372004238,220 MFT
8,27% Gần đây
3
0 $
0,0000496 BNB
0.8% 563 $ 1.301 $
194.535 $
150269474,456 MFT
3,39% Gần đây
4
0 $
1,59 KRW
0.63% 7.123 $ 2.175 $
863.322 $
658975133,521 MFT
15,04% Gần đây
5
0 $
0,00000013 BTC
14.29% 5.546 $ 5.457 $
21.822 $
16751467,113 MFT
0,38% Gần đây
6
0 $
0,00000013 BTC
14.29% 5.493 $ 5.404 $
21.823 $
16751467,113 MFT
0,38% Gần đây
7
MXC MXC
0 $
0,00000698 ETH
1.72% 1.635 $ 91 $
65.643 $
50053128,310 MFT
1,15% Gần đây
8
0 $
0,0000071 ETH
4.72% 17 $ 0 $
2.246 $
1680380,256 MFT
0,04% Gần đây
9
0 $
0,00000013 BTC
14.29% 5.521 $ 5.432 $
21.815 $
16751467,113 MFT
0,38% Gần đây
10
0 $
0,0000001277 BTC
1.92% 37 $ 49 $
78.746 $
61513568,000 MFT
1,38% Gần đây
11
0 $
0,000006807 ETH
1.97% 7 $ 11 $
72.587 $
56642161,900 MFT
1,27% Gần đây
12
0 $
0,00000013 BTC
6.82% - -
59 $
45189,730 MFT
0,00% Gần đây -
13
0 $
0,00000729 ETH
15.73% - -
50 $
36300,195 MFT
0,00% Gần đây -
14
0 $
0,0033627223273481 BNT
- - -
4.332 $
3332898,282 MFT
0,08% Gần đây -
15
0 $
0,0000068439859476 ETH
- - -
8 $
6081,641 MFT
0,00% Gần đây -
16
0 $
0,0000011 BTC
6.31% - -
341 $
30807,673 MFT
0,01% khoảng 1 giờ trước -
17
0 $
0,00001497 ETH
63.13% 17 $ 0 $
0 $
0,000 MFT
1 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale