Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 246.185.530.160 $ -2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 61.771.368.792 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,8%
XRP 6,79%
maker  (MKR)
Maker (MKR)
$669,78 -1,8%
2,66111983 ETH 2,4%
691 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$669.542.954
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.473.074
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$635,68 / $682,21
Nguồn cung khả dụng
1.000.000 / 1.000.000
MKR
USD

Sàn giao dịch Maker

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
677 $
808000 KRW
1.25% 64.169 $ 2.767 $
11.224 $
16,573 MKR
0,76% khoảng 2 giờ trước
2
674 $
0,084 BTC
1.19% 6.301 $ 36.921 $
77.587 $
115,135 MKR
5,22% khoảng 2 giờ trước
3
660 $
0,08317 BTC
0.41% 1.871 $ 18.049 $
17.185 $
26,037 MKR
1,17% Gần đây
4
660 $
659,862 USD
0.5% 243 $ 19.159 $
5.168 $
7,832 MKR
0,35% Gần đây
5
667 $
2,646 ETH
1.46% 3.281 $ 2.609 $
28.381 $
42,526 MKR
1,93% Gần đây
6
659 $
2,62 ETH
1.88% 2.725 $ 4.024 $
16.754 $
25,420 MKR
1,14% khoảng 3 giờ trước
7
670 $
0,08431 BTC
1.08% 1.111 $ 660 $
38.300 $
57,184 MKR
2,60% Gần đây
8
664 $
658,7 USDT
2.8% 539 $ 3.116 $
11.287 $
17,000 MKR
0,76% Gần đây
9
661 $
662,65 DAI
1.8% 226 $ 133 $
24.068 $
36,431 MKR
1,64% Gần đây
10
661 $
662,7981 DAI
3.33% 66 $ 1.632 $
2.736 $
4,140 MKR
0,19% Gần đây
11
671 $
670,8 USD
2.16% 171 $ 222 $
4.571 $
6,814 MKR
0,31% khoảng 1 giờ trước
12
633 $
631,88 USDT
7.22% 97 $ 30 $
387 $
0,611 MKR
0,03% Gần đây
13
654 $
2,60083 ETH
2.86% 0 $ 143 $
2.503 $
3,830 MKR
0,17% Gần đây
14
662 $
0,08342615 BTC
1.42% 25 $ 33 $
39.902 $
60,232 MKR
2,71% Gần đây
15
673 $
674,9445 DAI
4.34% 48 $ 11 $
36.005 $
53,505 MKR
2,44% Gần đây
16
665 $
2,6604 ETH
6.76% 0 $ 4 $
9.294 $
13,984 MKR
0,63% Gần đây
17
687 $
689,24 DAI
17.33% 1 $ 1 $
9.357 $
13,617 MKR
0,64% Gần đây
18
673 $
2,6849 ETH
2.56% - -
421.101 $
625,687 MKR
28,68% Gần đây -
19
683 $
0,085 BTC
2.67% - -
110.316 $
161,468 MKR
7,40% khoảng 1 giờ trước -
20
659 $
659 USD
2.12% - -
7.410 $
11,244 MKR
0,50% Gần đây -
21
671 $
2,6682188591385332 ETH
0.06% - -
6.690 $
9,967 MKR
0,45% Gần đây -
22
670 $
4037,58 TRY
57.79% - -
3.714 $
5,541 MKR
0,25% khoảng 1 giờ trước -
23
664 $
2,644319835 ETH
- - -
284.463 $
428,521 MKR
19,35% Gần đây -
24
675 $
0,085 BTC
- - -
61.587 $
91,219 MKR
4,18% Gần đây -
25
675 $
2,6849 ETH
- - -
47.608 $
70,488 MKR
3,23% Gần đây -
26
672 $
670,8 USDT
- - -
43.994 $
65,497 MKR
2,99% Gần đây -
27
659 $
2,6281701851741923 ETH
- - -
38.236 $
57,990 MKR
2,60% Gần đây -
28
653 $
652,35 USDT
- - -
31.002 $
47,467 MKR
2,10% Gần đây -
29
671 $
670,8 USD
- - -
23.356 $
34,818 MKR
1,59% Gần đây -
30
669 $
0,08373654 BTC
- - -
20.301 $
30,338 MKR
1,37% Gần đây -
31
648 $
0,081053 BTC
- - -
20.279 $
31,271 MKR
1,37% khoảng 2 giờ trước -
32
667 $
2,646 ETH
- - -
4.869 $
7,295 MKR
0,33% Gần đây -
33
670 $
0,08431 BTC
- - -
4.711 $
7,034 MKR
0,32% Gần đây -
34
667 $
921,5994909157342 BNT
- - -
3.340 $
5,010 MKR
0,23% Gần đây -
35
652 $
0,08208 BTC
- - -
2.904 $
4,454 MKR
0,20% Gần đây -
36
672 $
2,67225645 ETH
- - -
1.602 $
2,384 MKR
0,11% Gần đây -
37
664 $
664,57 USDT
- - -
613 $
0,924 MKR
0,04% khoảng 2 giờ trước -
38
0 $
0 BTC
6.66% 12 $ 0 $
0 $
0,000 MKR
0,00% khoảng 2 giờ trước -
39
0 $
0 XRP
76.41% 12 $ 59 $
0 $
0,000 MKR
0,00% khoảng 2 giờ trước -
40
866 $
0,10932471 BTC
1.94% - -
14.379 $
16,612 MKR
0,98% Gần đây -
41
665 $
2,69 ETH
6.3% 421 $ 81 $
759 $
1,142 MKR
khoảng 6 giờ trước
42
700 $
2,8203 ETH
8.32% 42 $ 9 $
245 $
0,350 MKR
khoảng 3 giờ trước
43
664 $
2,64361682 ETH
11.34% 266 $ 3 $
1.992 $
3,000 MKR
1 ngày trước
44
680 $
2,6169 WETH
1.13% - -
2.006 $
2,950 MKR
1 ngày trước -
45
655 $
0,084 BTC
9.84% - -
5.504 $
8,405 MKR
khoảng 6 giờ trước -
46
642 $
2,62 ETH
9.95% - -
4.389 $
6,833 MKR
khoảng 5 giờ trước -
47
657 $
2,6379 ETH
- - -
391.470 $
595,778 MKR
khoảng 16 giờ trước -
48
647 $
645,2 USDT
- - -
282.692 $
437,049 MKR
khoảng 16 giờ trước -
49
633 $
2,5814 ETH
- - -
715 $
1,129 MKR
khoảng 5 giờ trước -
50
713 $
2,74 ETH
- - -
663 $
0,930 MKR
5 ngày trước -
51
648 $
650,32 DAI
- - -
253 $
0,390 MKR
khoảng 5 giờ trước -
52
611 $
605,37 DAI
4.19% - -
18 $
0,030 MKR
3 ngày trước -
53
684 $
0,08641553 BTC
10.09% 2 $ 56 $
2.737 $
4,000 MKR
1 ngày trước
54
773 $
3,15 WETH
14.68% 14.328 $ 42 $
0 $
0,000 MKR
khoảng 6 giờ trước -
55
613 $
614,6906138993891 DAI
20.22% 10.282 $ 2.734 $
0 $
0,000 MKR
khoảng 24 giờ trước -
56
630 $
2,62 ETH
88.38% 880 $ 242 $
0 $
0,000 MKR
4 ngày trước -
57
648 $
0,08957398 BTC
19.98% 300 $ 4 $
0 $
0,000 MKR
4 ngày trước -
58
723 $
0,099 BTC
4.0% - -
7.300 $
10,101 MKR
4 ngày trước -
59
0 $
0 BTC
11.22% - -
0 $
0,000 MKR
2 ngày trước -
60
702 $
685,73 DAI
- 0 $ 105 $
0 $
0,000 MKR
4 ngày trước -
61
1.804 $
6,9 ETH
- - -
0 $
0,000 MKR
5 ngày trước -
62
704 $
0,09066 BTC
- - -
0 $
0,000 MKR
khoảng 5 giờ trước -
63
475 $
2 ETH
- - -
0 $
0,000 MKR
3 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale