Tiền ảo: 4394
Sàn giao dịch: 314
Giá trị vốn hóa thị trường: 175.963.555.581 $ -4,6%
Lưu lượng 24 giờ: 248.500.992.120 $
Ưu thế:
BTC 54,6%
ETH 9,79%
XRP 7,14%
maker  (MKR)
Maker (MKR)
$576,71 -3,4%
3,54331974 ETH 3,1%
Giá trị vốn hóa thị trường
$578.459.855
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.804.715
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$560,75 / $606,40
Nguồn cung khả dụng
1.000.000 / 1.000.000
MKR
USD

Sàn giao dịch Maker

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
585 $
3,5925 ETH
-
3.597.054 $
6148,306 MKR
61,95% Gần đây
2
559 $
3,417447993 ETH
-
857.325 $
1534,510 MKR
14,74% Gần đây
3
570 $
3,499 ETH
0.38%
208.961 $
366,786 MKR
3,60% Gần đây
4
566 $
0,104 BTC
1.9%
179.877 $
318,011 MKR
3,10% Gần đây
5
569 $
3,494757863205192 ETH
-
133.555 $
234,665 MKR
2,30% Gần đây
6
564 $
0,10374 BTC
-
96.272 $
170,613 MKR
1,66% Gần đây
7
567 $
3,4808 ETH
-
81.994 $
144,647 MKR
1,41% Gần đây
8
571 $
0,105 BTC
0.04%
81.490 $
142,711 MKR
1,40% Gần đây
9
565 $
565,466 USD
0.19%
63.363 $
112,055 MKR
1,09% Gần đây
10
572 $
572,22 USD
2.85%
54.330 $
94,945 MKR
0,93% Gần đây
11
569 $
0,10469 BTC
1.16%
53.337 $
93,695 MKR
0,92% Gần đây
12
559 $
3,43665 ETH
1.04%
39.947 $
71,407 MKR
0,69% Gần đây
13
554 $
0,10193804 BTC
1.88%
33.583 $
60,573 MKR
0,58% Gần đây
14
569 $
583,19 DAI
-
33.596 $
59,045 MKR
0,58% Gần đây
15
573 $
570,00736184 USDT
-
33.269 $
58,060 MKR
0,57% Gần đây
16
566 $
0,10404807 BTC
-
32.151 $
56,820 MKR
0,55% Gần đây
17
566 $
580,54501815 DAI
11.96%
29.036 $
51,265 MKR
0,50% Gần đây
18
565 $
3,47293566 ETH
-
22.909 $
40,513 MKR
0,39% Gần đây
19
561 $
575,39 DAI
3.57%
21.136 $
37,651 MKR
0,36% Gần đây
20
569 $
3,49 ETH
1.15%
19.363 $
34,040 MKR
0,33% Gần đây
21
570 $
570,00736184 USD
-
18.193 $
31,918 MKR
0,31% Gần đây
22
574 $
3,52483232 ETH
2.17%
14.351 $
25,000 MKR
0,25% Gần đây
23
562 $
0,10335732 BTC
-
11.942 $
21,265 MKR
0,21% khoảng 3 giờ trước
24
574 $
0,10549713 BTC
2.75%
8.607 $
15,000 MKR
0,15% Gần đây
25
567 $
564,6 USDT
3.9%
8.564 $
15,100 MKR
0,15% Gần đây
26
574 $
3,5 ETH
2.78%
8.207 $
14,286 MKR
0,14% khoảng 2 giờ trước
27
564 $
887,1375099540854 BNT
-
8.190 $
14,520 MKR
0,14% Gần đây
28
566 $
0,10415 BTC
0.81%
7.051 $
12,450 MKR
0,12% Gần đây
29
561 $
3,4186 WETH
1.2%
6.180 $
11,010 MKR
0,11% Gần đây
30
562 $
3,4503 ETH
-
5.277 $
9,393 MKR
0,09% Gần đây
31
568 $
3,49 ETH
11.36%
5.227 $
9,198 MKR
0,09% Gần đây
32
566 $
0,104 BTC
11.56%
5.200 $
9,194 MKR
0,09% Gần đây
33
561 $
0,10314 BTC
-
4.666 $
8,319 MKR
0,08% Gần đây
34
566 $
3,4781319495922906 ETH
100.0%
4.564 $
8,060 MKR
0,08% Gần đây
35
567 $
3,4462 ETH
-
4.217 $
7,440 MKR
0,07% Gần đây
36
564 $
3313,85623 TRY
57.8%
3.955 $
7,009 MKR
0,07% Gần đây
37
576 $
590,89 DAI
-
2.606 $
4,520 MKR
0,04% Gần đây
38
581 $
3,542553 ETH
-
2.572 $
4,430 MKR
0,04% Gần đây
39
567 $
0,10431 BTC
-
1.515 $
2,669 MKR
0,03% Gần đây
40
562 $
3,40741541 ETH
-
1.428 $
2,544 MKR
0,02% Gần đây
41
566 $
580,5803 DAI
1.61%
1.359 $
2,400 MKR
0,02% Gần đây
42
568 $
565,07 USDT
-
529 $
0,932 MKR
0,01% Gần đây
43
563 $
3,4521 ETH
7.85%
361 $
0,642 MKR
0,01% Gần đây
44
554 $
550,88965 USDT
-
294 $
0,531 MKR
0,01% Gần đây
45
553 $
3,366 WETH
19.66%
270 $
0,489 MKR
0,00% Gần đây
46
567 $
3,45 ETH
-
191 $
0,336 MKR
0,00% Gần đây
47
620 $
616,55 USDT
-
4.391.329 $
7083,677 MKR
75,63% Gần đây
48
610 $
0,1118 BTC
-
7.947 $
13,020 MKR
0,14% Gần đây
49
600 $
0,11 BTC
4.35%
5.451 $
9,091 MKR
0,09% khoảng 2 giờ trước
50
541 $
3,320868191003174 ETH
4.47%
2.185 $
4,042 MKR
0,04% Gần đây
51
0 $
0,000082 BTC
-
0 $
0,000 MKR
0,00% Gần đây
52
0 $
0 BTC
100.0%
0 $
0,000 MKR
0,00% Gần đây
53
723 $
4,44 ETH
99.9%
0 $
0,000 MKR
0,00% Gần đây
54
573 $
586,6403812427402 DAI
4.15%
20.106 $
35,096 MKR
khoảng 4 giờ trước
55
582 $
671500 KRW
0.07%
4.425 $
7,599 MKR
khoảng 5 giờ trước
56
569 $
569,12 USDC
1.27%
1.098 $
1,931 MKR
khoảng 7 giờ trước
57
607 $
619,59 DAI
4.34%
237 $
0,390 MKR
4 ngày trước
58
609 $
620,038 DAI
-
192 $
0,315 MKR
khoảng 5 giờ trước
59
542 $
3,3085 ETH
-
179 $
0,329 MKR
khoảng 5 giờ trước
60
897 $
0,1694 BTC
-
0 $
0,000 MKR
6 ngày trước
61
585 $
581,37 USDT
9.99%
1.461 $
2,497 MKR
khoảng 3 giờ trước
62
356 $
2,1 ETH
-
27 $
0,076 MKR
khoảng 11 giờ trước
63
631 $
628 USDT
-
0 $
0,000 MKR
khoảng 20 giờ trước
64
665 $
0,125 BTC
-
0 $
0,000 MKR
4 ngày trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale