Tiền ảo: 6104
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.930.915.764 $ -0,089%
Lưu lượng 24 giờ: 49.687.154.170 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,38%
XRP 4,90%
mangacoin  (MANGA)
MangaCoin (MANGA)
$0,00000118 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-11-06 04:00:06 UTC (7 ngày trước)
28 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 50.000.000.000
MANGA
USD

MangaCoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-01 0,00000174 A$ N/A
2019-10-26 0,00000174 A$ 0,00000174 A$
2019-10-25 0,00000174 A$ 0,00000174 A$
2019-10-18 0,00000174 A$ 0,00000174 A$
2019-10-17 0,00000174 A$ 0,00000174 A$
2019-10-16 0,00000016 A$ 0,00000174 A$
2019-10-15 0,00000017 A$ 0,00000016 A$
2019-10-14 0,00000013 A$ 0,00000017 A$
2019-10-13 0,00000011 A$ 0,00000013 A$