Tiền ảo: 6104
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 239.982.041.576 $ 0,056%
Lưu lượng 24 giờ: 49.475.572.409 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,39%
XRP 4,90%
mangacoin  (MANGA)
MangaCoin (MANGA)
$0,00000118 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-11-06 04:00:06 UTC (7 ngày trước)
28 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 50.000.000.000
MANGA
USD

MangaCoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-18 0,00009984 ৳ N/A
2019-10-17 0,00009984 ৳ 0,00009984 ৳
2019-10-16 0,00000891 ৳ 0,00009984 ৳
2019-10-15 0,00000962 ৳ 0,00000891 ৳
2019-10-14 0,00000762 ৳ 0,00000962 ৳
2019-10-13 0,00000631 ৳ 0,00000762 ৳
2019-10-12 0,00008986 ৳ 0,00000631 ৳
2019-10-11 0,00000639 ৳ 0,00008986 ৳
2019-10-10 0,00006571 ৳ 0,00000639 ৳
2019-10-09 0,00000611 ৳ 0,00006571 ৳
2019-10-08 0,00000615 ৳ 0,00000611 ৳
2019-10-07 0,00001143 ৳ 0,00000615 ৳
2019-10-06 0,00001179 ৳ 0,00001143 ৳
2019-10-05 0,00001174 ৳ 0,00001179 ৳
2019-10-04 0,00001174 ৳ 0,00001174 ৳