Tiền ảo: 6114
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.650.366.615 $ 1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 49.923.435.372 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,43%
XRP 4,91%
mangacoin  (MANGA)
MangaCoin (MANGA)
$0,00000118 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-11-06 04:00:06 UTC (7 ngày trước)
28 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 50.000.000.000
MANGA
USD

MangaCoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-01 0,00180544 K N/A
2019-10-26 0,00180544 K 0,00180544 K
2019-10-25 0,00180544 K 0,00180544 K
2019-10-18 0,00180544 K 0,00180544 K
2019-10-17 0,00180544 K 0,00180544 K
2019-10-16 0,00016108 K 0,00180544 K
2019-10-15 0,00017381 K 0,00016108 K
2019-10-14 0,00013762 K 0,00017381 K