Tiền ảo: 6115
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.240.669.038 $ 0,22%
Lưu lượng 24 giờ: 47.010.665.323 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,43%
XRP 4,89%
mangacoin  (MANGA)
MangaCoin (MANGA)
$0,00000118 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-11-06 04:00:06 UTC (8 ngày trước)
28 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 50.000.000.000
MANGA
USD

MangaCoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-01 0,00002263 MX$ N/A
2019-10-26 0,00002263 MX$ 0,00002263 MX$
2019-10-25 0,00002263 MX$ 0,00002263 MX$
2019-10-18 0,00002263 MX$ 0,00002263 MX$
2019-10-17 0,00002263 MX$ 0,00002263 MX$
2019-10-16 0,00000202 MX$ 0,00002263 MX$
2019-10-15 0,00000219 MX$ 0,00000202 MX$