Tiền ảo: 4988
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.638.824.689 $ 0,11%
Lưu lượng 24 giờ: 52.626.292.890 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 9,89%
XRP 6,33%
mangacoin  (MANGA)
MangaCoin (MANGA)
$0,00000190 4,4%
0,00000000 BTC 2,4%
26 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$68.534
KL giao dịch trong 24 giờ
$4,83
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00000182 / $0,00000190
Nguồn cung khả dụng
36.098.735.560 / 50.000.000.000
MANGA
USD

MangaCoin (Tiện ích)

Widgets