master contract token  (MCT)
Master Contract Token (MCT)
$0,00053969 -3.4%
0,00004458 NEO
72 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$17.154,82
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00052584 / $0,00057769
Cung lưu thông
? / 580.000.000
MCT
USD

Master Contract Token VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-01 140,85 Bs.F N/A
2020-05-31 119,19 Bs.F 140,85 Bs.F
2020-05-30 138,10 Bs.F 119,19 Bs.F
2020-05-29 129,20 Bs.F 138,10 Bs.F
2020-05-28 127,88 Bs.F 129,20 Bs.F
2020-05-27 109,55 Bs.F 127,88 Bs.F
2020-05-26 109,79 Bs.F 109,55 Bs.F
2020-05-25 109,33 Bs.F 109,79 Bs.F
2020-05-24 113,01 Bs.F 109,33 Bs.F
2020-05-23 112,77 Bs.F 113,01 Bs.F
2020-05-22 109,57 Bs.F 112,77 Bs.F
2020-05-21 115,66 Bs.F 109,57 Bs.F
2020-05-20 121,96 Bs.F 115,66 Bs.F
2020-05-19 129,89 Bs.F 121,96 Bs.F
2020-05-18 128,99 Bs.F 129,89 Bs.F
2020-05-17 123,46 Bs.F 128,99 Bs.F
2020-05-16 123,98 Bs.F 123,46 Bs.F
2020-05-15 129,46 Bs.F 123,98 Bs.F
2020-05-14 124,64 Bs.F 129,46 Bs.F
2020-05-13 117,26 Bs.F 124,64 Bs.F
2020-05-12 114,27 Bs.F 117,26 Bs.F
2020-05-11 117,02 Bs.F 114,27 Bs.F
2020-05-10 129,10 Bs.F 117,02 Bs.F
2020-05-09 131,75 Bs.F 129,10 Bs.F
2020-05-08 136,26 Bs.F 131,75 Bs.F
2020-05-07 125,21 Bs.F 136,26 Bs.F
2020-05-06 126,85 Bs.F 125,21 Bs.F
2020-05-05 121,78 Bs.F 126,85 Bs.F
2020-05-04 133,86 Bs.F 121,78 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android