🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
maverick chain  (MVC)
Maverick Chain (MVC)
BNB0,00016250 17.0%
0,00001430 ETH 8.2%
51 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
BNB12.848,12291361
KL giao dịch trong 24 giờ
BNB186,97444167
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
BNB0,00013922 / BNB0,00017187
Cung lưu thông
79.292.149 / 200.000.000
MVC
BNB

Maverick Chain - Binance Coin Biểu đồ (MVC/BNB)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Maverick Chain sang BNB cho ngày hôm nay là BNB0,00016250. Nó có nguồn cung lưu hành là 80 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là BNB186,97444167

1h
24h
7d
14d
30d
1y
5.7%
17.0%
25.1%
16.1%
-12.7%
-55.8%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android