👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
maverick chain  (MVC)
Maverick Chain (MVC)
$0,00304211 28.9%
0,00001122 ETH 27.7%
50 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$241.210
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.722,60
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00235930 / $0,00318422
Cung lưu thông
79.290.329 / 200.000.000
MVC
USD

Maverick Chain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-24 0,02194659 kr. N/A
2020-02-23 0,01728187 kr. 0,02194659 kr.
2020-02-22 0,01598697 kr. 0,01728187 kr.
2020-02-21 0,01994460 kr. 0,01598697 kr.
2020-02-20 0,01923655 kr. 0,01994460 kr.
2020-02-19 0,02088096 kr. 0,01923655 kr.
2020-02-18 0,02007420 kr. 0,02088096 kr.
2020-02-17 0,01919597 kr. 0,02007420 kr.
2020-02-16 0,02113604 kr. 0,01919597 kr.
2020-02-15 0,02133222 kr. 0,02113604 kr.
2020-02-14 0,01620158 kr. 0,02133222 kr.
2020-02-13 0,01631761 kr. 0,01620158 kr.
2020-02-12 0,02098727 kr. 0,01631761 kr.
2020-02-11 0,02095747 kr. 0,02098727 kr.
2020-02-10 0,01794137 kr. 0,02095747 kr.
2020-02-09 0,02211261 kr. 0,01794137 kr.
2020-02-08 0,02073630 kr. 0,02211261 kr.
2020-02-07 0,02120478 kr. 0,02073630 kr.
2020-02-06 0,02213943 kr. 0,02120478 kr.
2020-02-05 0,02052071 kr. 0,02213943 kr.
2020-02-04 0,01875745 kr. 0,02052071 kr.
2020-02-03 0,02137982 kr. 0,01875745 kr.
2020-02-02 0,02017741 kr. 0,02137982 kr.
2020-02-01 0,02009778 kr. 0,02017741 kr.
2020-01-31 0,01482086 kr. 0,02009778 kr.
2020-01-30 0,01954453 kr. 0,01482086 kr.
2020-01-29 0,01960912 kr. 0,01954453 kr.
2020-01-28 0,01927936 kr. 0,01960912 kr.
2020-01-27 0,01688001 kr. 0,01927936 kr.
2020-01-26 0,01811148 kr. 0,01688001 kr.
2020-01-25 0,01830417 kr. 0,01811148 kr.
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android