maverick chain  (MVC)
Maverick Chain (MVC)
$0,00231111 -26.8%
0,00000598 ETH -25.9%
56 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$184.794
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.545,38
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00196209 / $0,00363940
Cung lưu thông
79.958.971 / 200.000.000
MVC
USD

Maverick Chain KRW (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-09 3,63 ₩ N/A
2020-08-08 3,03 ₩ 3,63 ₩
2020-08-07 2,51 ₩ 3,03 ₩
2020-08-06 3,33 ₩ 2,51 ₩
2020-08-05 3,20 ₩ 3,33 ₩
2020-08-04 2,28 ₩ 3,20 ₩
2020-08-03 3,57 ₩ 2,28 ₩
2020-08-02 3,10 ₩ 3,57 ₩
2020-08-01 2,44 ₩ 3,10 ₩
2020-07-31 3,17 ₩ 2,44 ₩
2020-07-30 3,17 ₩ 3,17 ₩
2020-07-29 2,74 ₩ 3,17 ₩
2020-07-28 2,90 ₩ 2,74 ₩
2020-07-27 3,58 ₩ 2,90 ₩
2020-07-26 2,79 ₩ 3,58 ₩
2020-07-25 2,86 ₩ 2,79 ₩
2020-07-24 3,11 ₩ 2,86 ₩
2020-07-23 2,51 ₩ 3,11 ₩
2020-07-22 2,91 ₩ 2,51 ₩
2020-07-21 3,19 ₩ 2,91 ₩
2020-07-20 2,88 ₩ 3,19 ₩
2020-07-19 2,98 ₩ 2,88 ₩
2020-07-18 2,97 ₩ 2,98 ₩
2020-07-17 2,75 ₩ 2,97 ₩
2020-07-16 2,43 ₩ 2,75 ₩
2020-07-15 2,23 ₩ 2,43 ₩
2020-07-14 2,34 ₩ 2,23 ₩
2020-07-13 2,34 ₩ 2,34 ₩
2020-07-12 2,00 ₩ 2,34 ₩
2020-07-11 2,57 ₩ 2,00 ₩
2020-07-10 2,43 ₩ 2,57 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android