Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
maximine  (MXM)
Maximine (MXM)
$0,00007219 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-28 05:02:43 UTC (khoảng 4 giờ trước)
227 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$360.948
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
4.999.999.999 / 16.000.000.000
MXM
USD

Maximine DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-28 82.085 DOT 35,719287 DOT 0,00001690 DOT N/A
2020-10-27 64.933 DOT 6,424176 DOT 0,00000705 DOT 0,00001690 DOT
2020-10-26 91.927 DOT 0,28697743 DOT 0,00001839 DOT 0,00000705 DOT
2020-10-25 80.068 DOT 6,132262 DOT 0,00001823 DOT 0,00001839 DOT
2020-10-24 93.155 DOT 6,125953 DOT 0,00001863 DOT 0,00001823 DOT
2020-10-23 93.605 DOT 18,474436 DOT 0,00001872 DOT 0,00001863 DOT
2020-10-22 73.216 DOT 243,529 DOT 0,00001691 DOT 0,00001872 DOT
2020-10-21 112.957 DOT 0,00293687 DOT 0,00002259 DOT 0,00001691 DOT
2020-10-20 111.067 DOT 0,03176526 DOT 0,00002221 DOT 0,00002259 DOT
2020-10-19 110.020 DOT 11,519194 DOT 0,00002200 DOT 0,00002221 DOT
2020-10-18 113.886 DOT 33,668654 DOT 0,00002277 DOT 0,00002200 DOT
2020-10-17 111.312 DOT 59,643 DOT 0,00002228 DOT 0,00002277 DOT
2020-10-16 108.221 DOT 3,643616 DOT 0,00002164 DOT 0,00002228 DOT
2020-10-15 99.291 DOT 15,803537 DOT 0,00001898 DOT 0,00002164 DOT
2020-10-14 101.995 DOT 41,657306 DOT 0,00002040 DOT 0,00001898 DOT
2020-10-13 105.172 DOT 18,141634 DOT 0,00002111 DOT 0,00002040 DOT
2020-10-12 133.574 DOT 120,077 DOT 0,00005342 DOT 0,00002111 DOT
2020-10-11 98.200 DOT 2,645860 DOT 0,00002643 DOT 0,00005342 DOT
2020-10-10 96.981 DOT 3,291642 DOT 0,00001979 DOT 0,00002643 DOT
2020-10-09 98.297 DOT 20,947048 DOT 0,00001967 DOT 0,00001979 DOT
2020-10-08 106.525 DOT 18,871498 DOT 0,00002084 DOT 0,00001967 DOT
2020-10-07 109.807 DOT 10,295671 DOT 0,00002224 DOT 0,00002084 DOT
2020-10-06 105.873 DOT 17,917632 DOT 0,00001954 DOT 0,00002224 DOT
2020-10-05 109.922 DOT 37,066127 DOT 0,00002101 DOT 0,00001954 DOT
2020-10-04 102.147 DOT 19,865222 DOT 0,00002130 DOT 0,00002101 DOT
2020-10-03 115.250 DOT 34,020825 DOT 0,00002309 DOT 0,00002130 DOT
2020-10-02 123.674 DOT 84,490 DOT 0,00002455 DOT 0,00002309 DOT
2020-10-01 97.792 DOT 34,564485 DOT 0,00001956 DOT 0,00002455 DOT
2020-09-30 97.989 DOT 25,785225 DOT 0,00002095 DOT 0,00001956 DOT
2020-09-29 111.427 DOT 42,420256 DOT 0,00002194 DOT 0,00002095 DOT
2020-09-28 106.944 DOT 12,795608 DOT 0,00002150 DOT 0,00002194 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android