Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
maximine  (MXM)
Maximine (MXM)
$0,00007763 -2.9%
0,00000001 BTC -4.6%
0,00000020 ETH -4.4%
229 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$391.505
KL giao dịch trong 24 giờ
$140,17
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00007009 / $0,00008996
Cung lưu thông
4.999.999.999 / 16.000.000.000
MXM
USD

Maximine EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-31 159.603 EOS 0,06686451 EOS 0,00003208 EOS N/A
2020-10-30 140.604 EOS 0,01719038 EOS 0,00002811 EOS 0,00003208 EOS
2020-10-29 150.901 EOS 20,012399 EOS 0,00003028 EOS 0,00002811 EOS
2020-10-28 144.291 EOS 62,652 EOS 0,00002965 EOS 0,00003028 EOS
2020-10-27 113.944 EOS 11,343526 EOS 0,00001245 EOS 0,00002965 EOS
2020-10-26 151.232 EOS 0,47211704 EOS 0,00003025 EOS 0,00001245 EOS
2020-10-25 132.890 EOS 10,144028 EOS 0,00003015 EOS 0,00003025 EOS
2020-10-24 150.979 EOS 9,928486 EOS 0,00003020 EOS 0,00003015 EOS
2020-10-23 149.654 EOS 29,536659 EOS 0,00002993 EOS 0,00003020 EOS
2020-10-22 115.776 EOS 385,892 EOS 0,00002679 EOS 0,00002993 EOS
2020-10-21 175.238 EOS 0,00455619 EOS 0,00003505 EOS 0,00002679 EOS
2020-10-20 175.380 EOS 0,05015871 EOS 0,00003508 EOS 0,00003505 EOS
2020-10-19 176.816 EOS 18,512753 EOS 0,00003536 EOS 0,00003508 EOS
2020-10-18 178.086 EOS 52,667 EOS 0,00003562 EOS 0,00003536 EOS
2020-10-17 171.832 EOS 92,009 EOS 0,00003437 EOS 0,00003562 EOS
2020-10-16 170.741 EOS 5,748558 EOS 0,00003415 EOS 0,00003437 EOS
2020-10-15 159.648 EOS 25,396128 EOS 0,00003051 EOS 0,00003415 EOS
2020-10-14 164.154 EOS 67,044 EOS 0,00003283 EOS 0,00003051 EOS
2020-10-13 171.698 EOS 29,511806 EOS 0,00003435 EOS 0,00003283 EOS
2020-10-12 213.345 EOS 191,914 EOS 0,00008538 EOS 0,00003435 EOS
2020-10-11 160.694 EOS 4,256900 EOS 0,00004253 EOS 0,00008538 EOS
2020-10-10 158.520 EOS 5,308582 EOS 0,00003191 EOS 0,00004253 EOS
2020-10-09 153.930 EOS 32,874039 EOS 0,00003087 EOS 0,00003191 EOS
2020-10-08 151.806 EOS 27,335317 EOS 0,00003018 EOS 0,00003087 EOS
2020-10-07 152.998 EOS 14,214319 EOS 0,00003070 EOS 0,00003018 EOS
2020-10-06 174.816 EOS 29,508942 EOS 0,00003218 EOS 0,00003070 EOS
2020-10-05 181.817 EOS 61,635 EOS 0,00003494 EOS 0,00003218 EOS
2020-10-04 167.668 EOS 32,580447 EOS 0,00003493 EOS 0,00003494 EOS
2020-10-03 191.002 EOS 56,314 EOS 0,00003822 EOS 0,00003493 EOS
2020-10-02 210.833 EOS 144,148 EOS 0,00004188 EOS 0,00003822 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android