Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
maximine  (MXM)
Maximine (MXM)
$0,00007420 -7.6%
0,00000001 BTC -10.8%
0,00000019 ETH -9.7%
227 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$370.987
KL giao dịch trong 24 giờ
$6,48
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00006547 / $0,00008033
Cung lưu thông
4.999.999.999 / 16.000.000.000
MXM
USD

Maximine IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-29 5.880.382.073 Rp 779.654 Rp 1,18 Rp N/A
2020-10-28 5.633.180.232 Rp 2.452.035 Rp 1,16 Rp 1,18 Rp
2020-10-27 4.398.168.020 Rp 438.585 Rp 0,481500 Rp 1,16 Rp
2020-10-26 5.845.437.700 Rp 18.248,30 Rp 1,17 Rp 0,481500 Rp
2020-10-25 5.127.802.810 Rp 394.349 Rp 1,17 Rp 1,17 Rp
2020-10-24 5.816.316.753 Rp 382.485 Rp 1,16 Rp 1,17 Rp
2020-10-23 5.857.650.417 Rp 1.156.101 Rp 1,17 Rp 1,16 Rp
2020-10-22 4.447.048.829 Rp 14.769.094 Rp 1,03 Rp 1,17 Rp
2020-10-21 6.609.774.825 Rp 171,85 Rp 1,32 Rp 1,03 Rp
2020-10-20 6.639.644.746 Rp 1.898,94 Rp 1,33 Rp 1,32 Rp
2020-10-19 6.615.909.255 Rp 692.690 Rp 1,32 Rp 1,33 Rp
2020-10-18 6.646.023.933 Rp 1.965.099 Rp 1,33 Rp 1,32 Rp
2020-10-17 6.440.683.653 Rp 3.448.203 Rp 1,29 Rp 1,33 Rp
2020-10-16 6.506.859.038 Rp 219.074 Rp 1,30 Rp 1,29 Rp
2020-10-15 6.106.995.274 Rp 973.959 Rp 1,17 Rp 1,30 Rp
2020-10-14 6.431.635.066 Rp 2.626.830 Rp 1,29 Rp 1,17 Rp
2020-10-13 6.672.125.247 Rp 1.144.206 Rp 1,33 Rp 1,29 Rp
2020-10-12 8.330.558.696 Rp 7.461.557 Rp 3,32 Rp 1,33 Rp
2020-10-11 6.354.326.962 Rp 166.946 Rp 1,67 Rp 3,32 Rp
2020-10-10 6.154.469.722 Rp 206.051 Rp 1,24 Rp 1,67 Rp
2020-10-09 5.911.110.550 Rp 1.259.032 Rp 1,18 Rp 1,24 Rp
2020-10-08 5.902.912.269 Rp 1.066.307 Rp 1,18 Rp 1,18 Rp
2020-10-07 6.095.257.824 Rp 563.004 Rp 1,22 Rp 1,18 Rp
2020-10-06 6.533.928.331 Rp 1.102.770 Rp 1,20 Rp 1,22 Rp
2020-10-05 6.803.016.058 Rp 2.307.568 Rp 1,31 Rp 1,20 Rp
2020-10-04 6.189.941.273 Rp 1.200.848 Rp 1,29 Rp 1,31 Rp
2020-10-03 7.025.281.700 Rp 2.074.218 Rp 1,41 Rp 1,29 Rp
2020-10-02 7.945.998.846 Rp 5.441.835 Rp 1,58 Rp 1,41 Rp
2020-10-01 6.350.027.946 Rp 2.244.402 Rp 1,27 Rp 1,58 Rp
2020-09-30 6.551.508.491 Rp 1.722.647 Rp 1,40 Rp 1,27 Rp
2020-09-29 7.204.862.663 Rp 2.789.533 Rp 1,44 Rp 1,40 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android