Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
maximine  (MXM)
Maximine (MXM)
$0,00007762 -2.9%
0,00000001 BTC -4.7%
0,00000020 ETH -4.5%
229 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$388.090
KL giao dịch trong 24 giờ
$141,15
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00007009 / $0,00008996
Cung lưu thông
4.999.999.999 / 16.000.000.000
MXM
USD

Maximine LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-01 34.656 LINK 11,857616 LINK 0,00000691 LINK N/A
2020-10-31 36.303 LINK 0,01535501 LINK 0,00000737 LINK 0,00000691 LINK
2020-10-30 32.713 LINK 0,00400609 LINK 0,00000655 LINK 0,00000737 LINK
2020-10-29 34.988 LINK 4,674190 LINK 0,00000707 LINK 0,00000655 LINK
2020-10-28 32.082 LINK 13,951150 LINK 0,00000660 LINK 0,00000707 LINK
2020-10-27 25.499 LINK 2,531229 LINK 0,00000278 LINK 0,00000660 LINK
2020-10-26 32.507 LINK 0,10148098 LINK 0,00000650 LINK 0,00000278 LINK
2020-10-25 28.414 LINK 2,160750 LINK 0,00000642 LINK 0,00000650 LINK
2020-10-24 33.559 LINK 2,206843 LINK 0,00000671 LINK 0,00000642 LINK
2020-10-23 33.232 LINK 6,558860 LINK 0,00000665 LINK 0,00000671 LINK
2020-10-22 27.696 LINK 93,016 LINK 0,00000646 LINK 0,00000665 LINK
2020-10-21 41.873 LINK 0,00108869 LINK 0,00000837 LINK 0,00000646 LINK
2020-10-20 40.544 LINK 0,01159570 LINK 0,00000811 LINK 0,00000837 LINK
2020-10-19 41.270 LINK 4,321031 LINK 0,00000825 LINK 0,00000811 LINK
2020-10-18 42.670 LINK 12,597461 LINK 0,00000852 LINK 0,00000825 LINK
2020-10-17 40.963 LINK 21,930490 LINK 0,00000819 LINK 0,00000852 LINK
2020-10-16 41.314 LINK 1,390979 LINK 0,00000826 LINK 0,00000819 LINK
2020-10-15 38.196 LINK 6,052802 LINK 0,00000727 LINK 0,00000826 LINK
2020-10-14 39.211 LINK 16,014814 LINK 0,00000784 LINK 0,00000727 LINK
2020-10-13 39.593 LINK 6,817536 LINK 0,00000793 LINK 0,00000784 LINK
2020-10-12 52.827 LINK 47,481073 LINK 0,00002112 LINK 0,00000793 LINK
2020-10-11 40.532 LINK 1,069578 LINK 0,00001069 LINK 0,00002112 LINK
2020-10-10 40.512 LINK 1,345557 LINK 0,00000809 LINK 0,00001069 LINK
2020-10-09 42.287 LINK 9,011122 LINK 0,00000846 LINK 0,00000809 LINK
2020-10-08 45.359 LINK 8,106882 LINK 0,00000895 LINK 0,00000846 LINK
2020-10-07 46.579 LINK 4,343306 LINK 0,00000938 LINK 0,00000895 LINK
2020-10-06 45.833 LINK 7,756655 LINK 0,00000846 LINK 0,00000938 LINK
2020-10-05 48.725 LINK 16,465567 LINK 0,00000934 LINK 0,00000846 LINK
2020-10-04 44.661 LINK 8,729056 LINK 0,00000936 LINK 0,00000934 LINK
2020-10-03 51.343 LINK 15,147436 LINK 0,00001028 LINK 0,00000936 LINK
2020-10-02 55.680 LINK 38,046346 LINK 0,00001105 LINK 0,00001028 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android