Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
maximine  (MXM)
Maximine (MXM)
$0,00007993 -0.1%
0,00000001 BTC 0.1%
0,00000020 ETH 1.4%
227 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$399.641
KL giao dịch trong 24 giờ
$21,87
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00007998 / $0,00008005
Cung lưu thông
4.999.999.999 / 16.000.000.000
MXM
USD

Maximine LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-25 6.179 LTC 0,46415102 LTC 0,00000138 LTC N/A
2020-10-24 7.166 LTC 0,47124694 LTC 0,00000143 LTC 0,00000138 LTC
2020-10-23 7.346 LTC 1,449758 LTC 0,00000147 LTC 0,00000143 LTC
2020-10-22 5.801 LTC 18,928127 LTC 0,00000131 LTC 0,00000147 LTC
2020-10-21 9.388 LTC 0,00024409 LTC 0,00000188 LTC 0,00000131 LTC
2020-10-20 9.355 LTC 0,00267548 LTC 0,00000187 LTC 0,00000188 LTC
2020-10-19 9.467 LTC 0,99122843 LTC 0,00000189 LTC 0,00000187 LTC
2020-10-18 9.628 LTC 2,845921 LTC 0,00000192 LTC 0,00000189 LTC
2020-10-17 9.151 LTC 4,899733 LTC 0,00000183 LTC 0,00000192 LTC
2020-10-16 8.962 LTC 0,30173214 LTC 0,00000179 LTC 0,00000183 LTC
2020-10-15 8.360 LTC 1,330335 LTC 0,00000160 LTC 0,00000179 LTC
2020-10-14 8.676 LTC 3,543535 LTC 0,00000174 LTC 0,00000160 LTC
2020-10-13 8.979 LTC 1,542504 LTC 0,00000180 LTC 0,00000174 LTC
2020-10-12 11.233 LTC 10,097022 LTC 0,00000449 LTC 0,00000180 LTC
2020-10-11 8.697 LTC 0,23073263 LTC 0,00000231 LTC 0,00000449 LTC
2020-10-10 8.753 LTC 0,29295973 LTC 0,00000176 LTC 0,00000231 LTC
2020-10-09 8.538 LTC 1,819626 LTC 0,00000171 LTC 0,00000176 LTC
2020-10-08 8.676 LTC 1,550667 LTC 0,00000171 LTC 0,00000171 LTC
2020-10-07 8.928 LTC 0,83016382 LTC 0,00000179 LTC 0,00000171 LTC
2020-10-06 9.529 LTC 1,609047 LTC 0,00000175 LTC 0,00000179 LTC
2020-10-05 9.798 LTC 3,323095 LTC 0,00000188 LTC 0,00000175 LTC
2020-10-04 9.116 LTC 1,774071 LTC 0,00000190 LTC 0,00000188 LTC
2020-10-03 10.532 LTC 3,111807 LTC 0,00000211 LTC 0,00000190 LTC
2020-10-02 11.608 LTC 7,938416 LTC 0,00000231 LTC 0,00000211 LTC
2020-10-01 9.223 LTC 3,259844 LTC 0,00000184 LTC 0,00000231 LTC
2020-09-30 9.648 LTC 2,537132 LTC 0,00000206 LTC 0,00000184 LTC
2020-09-29 10.772 LTC 4,149459 LTC 0,00000215 LTC 0,00000206 LTC
2020-09-28 10.058 LTC 1,198754 LTC 0,00000201 LTC 0,00000215 LTC
2020-09-27 10.059 LTC 2,554786 LTC 0,00000196 LTC 0,00000201 LTC
2020-09-26 10.308 LTC 1,928385 LTC 0,00000206 LTC 0,00000196 LTC
2020-09-25 9.496 LTC 1,260821 LTC 0,00000190 LTC 0,00000206 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android