Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
maximine  (MXM)
Maximine (MXM)
$0,00008027 4.5%
0,00000001 BTC 8.1%
0,00000021 ETH 9.0%
227 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$401.349
KL giao dịch trong 24 giờ
$53,05
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00006050 / $0,00008183
Cung lưu thông
4.999.999.999 / 16.000.000.000
MXM
USD

Maximine NOK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-28 3.535.319 kr 1.539,03 kr 0,00072828 kr N/A
2020-10-27 2.774.611 kr 276,68 kr 0,00030376 kr 0,00072828 kr
2020-10-26 3.685.653 kr 11,51 kr 0,00073713 kr 0,00030376 kr
2020-10-25 3.232.703 kr 248,61 kr 0,00073899 kr 0,00073713 kr
2020-10-24 3.670.729 kr 241,39 kr 0,00073415 kr 0,00073899 kr
2020-10-23 3.695.867 kr 729,44 kr 0,00073917 kr 0,00073415 kr
2020-10-22 2.797.016 kr 9.302,11 kr 0,00064587 kr 0,00073917 kr
2020-10-21 4.203.067 kr 0,109280 kr 0,00084061 kr 0,00064587 kr
2020-10-20 4.202.815 kr 1,20 kr 0,00084056 kr 0,00084061 kr
2020-10-19 4.199.328 kr 439,67 kr 0,00083987 kr 0,00084056 kr
2020-10-18 4.222.464 kr 1.248,50 kr 0,00084448 kr 0,00083987 kr
2020-10-17 4.092.003 kr 2.190,77 kr 0,00081844 kr 0,00084448 kr
2020-10-16 4.151.626 kr 139,78 kr 0,00083033 kr 0,00081844 kr
2020-10-15 3.841.874 kr 612,95 kr 0,00073626 kr 0,00083033 kr
2020-10-14 4.010.377 kr 1.637,93 kr 0,00080208 kr 0,00073626 kr
2020-10-13 4.153.238 kr 712,18 kr 0,00082887 kr 0,00080208 kr
2020-10-12 5.188.462 kr 4.650,22 kr 0,00206890 kr 0,00082887 kr
2020-10-11 3.955.120 kr 103,91 kr 0,00103813 kr 0,00206890 kr
2020-10-10 3.830.723 kr 128,25 kr 0,00077099 kr 0,00103813 kr
2020-10-09 3.722.992 kr 793,14 kr 0,00074483 kr 0,00077099 kr
2020-10-08 3.724.470 kr 674,28 kr 0,00074445 kr 0,00074483 kr
2020-10-07 3.846.510 kr 356,13 kr 0,00076914 kr 0,00074445 kr
2020-10-06 4.064.024 kr 685,99 kr 0,00074800 kr 0,00076914 kr
2020-10-05 4.267.186 kr 1.446,65 kr 0,00082019 kr 0,00074800 kr
2020-10-04 3.889.720 kr 754,60 kr 0,00080909 kr 0,00082019 kr
2020-10-03 4.414.641 kr 1.303,43 kr 0,00088468 kr 0,00080909 kr
2020-10-02 4.990.765 kr 3.416,89 kr 0,00099276 kr 0,00088468 kr
2020-10-01 3.984.879 kr 1.408,45 kr 0,00079698 kr 0,00099276 kr
2020-09-30 4.141.642 kr 1.089,00 kr 0,00088484 kr 0,00079698 kr
2020-09-29 4.584.453 kr 1.774,00 kr 0,00091770 kr 0,00088484 kr
2020-09-28 4.428.744 kr 526,85 kr 0,00088512 kr 0,00091770 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android