Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
maximine  (MXM)
Maximine (MXM)
$0,00007977 -2.0%
0,00000001 BTC -4.0%
0,00000020 ETH -3.4%
227 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$398.850
KL giao dịch trong 24 giờ
$44,93
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00006547 / $0,00008140
Cung lưu thông
4.999.999.999 / 16.000.000.000
MXM
USD

Maximine XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-29 213,22 XAU 0,02824648 XAU 0,00000004 XAU N/A
2020-10-28 201,72 XAU 0,087801 XAU 0,00000004 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-27 157,85 XAU 0,01573577 XAU 0,00000002 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-26 209,80 XAU 0,00065494 XAU 0,00000004 XAU 0,00000002 XAU
2020-10-25 184,01 XAU 0,01415137 XAU 0,00000004 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-24 208,71 XAU 0,01372468 XAU 0,00000004 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-23 209,79 XAU 0,04140484 XAU 0,00000004 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-22 157,95 XAU 0,524335 XAU 0,00000004 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-21 236,75 XAU 0,00000616 XAU 0,00000005 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-20 236,59 XAU 0,00006767 XAU 0,00000005 XAU 0,00000005 XAU
2020-10-19 236,89 XAU 0,02480263 XAU 0,00000005 XAU 0,00000005 XAU
2020-10-18 237,01 XAU 0,070079 XAU 0,00000005 XAU 0,00000005 XAU
2020-10-17 229,68 XAU 0,122968 XAU 0,00000005 XAU 0,00000005 XAU
2020-10-16 232,43 XAU 0,00782561 XAU 0,00000005 XAU 0,00000005 XAU
2020-10-15 218,70 XAU 0,03487944 XAU 0,00000004 XAU 0,00000005 XAU
2020-10-14 229,32 XAU 0,093659 XAU 0,00000005 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-13 236,25 XAU 0,04050881 XAU 0,00000005 XAU 0,00000005 XAU
2020-10-12 293,55 XAU 0,263165 XAU 0,00000012 XAU 0,00000005 XAU
2020-10-11 224,16 XAU 0,00588937 XAU 0,00000006 XAU 0,00000012 XAU
2020-10-10 217,11 XAU 0,00726887 XAU 0,00000004 XAU 0,00000006 XAU
2020-10-09 212,27 XAU 0,04520823 XAU 0,00000004 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-08 212,30 XAU 0,03840364 XAU 0,00000004 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-07 218,34 XAU 0,02025964 XAU 0,00000004 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-06 230,91 XAU 0,03898285 XAU 0,00000004 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-05 240,92 XAU 0,081715 XAU 0,00000005 XAU 0,00000004 XAU
2020-10-04 219,40 XAU 0,04256289 XAU 0,00000005 XAU 0,00000005 XAU
2020-10-03 249,00 XAU 0,073519 XAU 0,00000005 XAU 0,00000005 XAU
2020-10-02 281,45 XAU 0,192765 XAU 0,00000006 XAU 0,00000005 XAU
2020-10-01 226,32 XAU 0,079994 XAU 0,00000005 XAU 0,00000006 XAU
2020-09-30 231,94 XAU 0,060986 XAU 0,00000005 XAU 0,00000005 XAU
2020-09-29 257,07 XAU 0,099511 XAU 0,00000005 XAU 0,00000005 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android