Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
maximine  (MXM)
Maximine (MXM)
$0,00007219 -9.8%
0,00000001 BTC -13.8%
0,00000018 ETH -12.2%
227 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$360.948
KL giao dịch trong 24 giờ
$107,15
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00005773 / $0,00008003
Cung lưu thông
4.999.999.999 / 16.000.000.000
MXM
USD

Maximine XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-28 4.706.119 XLM 2.046 XLM 0,00096834 XLM N/A
2020-10-27 3.700.630 XLM 367,385 XLM 0,00040333 XLM 0,00096834 XLM
2020-10-26 4.775.751 XLM 14,908947 XLM 0,00095515 XLM 0,00040333 XLM
2020-10-25 4.179.033 XLM 318,774 XLM 0,00094756 XLM 0,00095515 XLM
2020-10-24 4.750.690 XLM 312,409 XLM 0,00095014 XLM 0,00094756 XLM
2020-10-23 4.689.001 XLM 925,450 XLM 0,00093780 XLM 0,00095014 XLM
2020-10-22 3.534.142 XLM 12.076 XLM 0,00083846 XLM 0,00093780 XLM
2020-10-21 5.292.127 XLM 0,13759530 XLM 0,00105843 XLM 0,00083846 XLM
2020-10-20 5.231.903 XLM 1,496324 XLM 0,00104638 XLM 0,00105843 XLM
2020-10-19 5.655.500 XLM 592,134 XLM 0,00113110 XLM 0,00104638 XLM
2020-10-18 5.556.597 XLM 1.643 XLM 0,00111105 XLM 0,00113110 XLM
2020-10-17 5.550.235 XLM 2.975 XLM 0,00111127 XLM 0,00111105 XLM
2020-10-16 6.011.383 XLM 202,393 XLM 0,00120228 XLM 0,00111127 XLM
2020-10-15 5.606.197 XLM 893,264 XLM 0,00107296 XLM 0,00120228 XLM
2020-10-14 5.688.520 XLM 2.323 XLM 0,00113770 XLM 0,00107296 XLM
2020-10-13 5.851.675 XLM 1.006 XLM 0,00117138 XLM 0,00113770 XLM
2020-10-12 7.314.581 XLM 6.582 XLM 0,00292828 XLM 0,00117138 XLM
2020-10-11 5.626.436 XLM 145,858 XLM 0,00145719 XLM 0,00292828 XLM
2020-10-10 5.564.626 XLM 186,245 XLM 0,00111962 XLM 0,00145719 XLM
2020-10-09 5.515.912 XLM 1.176 XLM 0,00110390 XLM 0,00111962 XLM
2020-10-08 5.532.355 XLM 999,907 XLM 0,00110397 XLM 0,00110390 XLM
2020-10-07 5.667.595 XLM 527,064 XLM 0,00113831 XLM 0,00110397 XLM
2020-10-06 6.021.700 XLM 1.017 XLM 0,00110875 XLM 0,00113831 XLM
2020-10-05 6.253.649 XLM 2.119 XLM 0,00120122 XLM 0,00110875 XLM
2020-10-04 5.831.990 XLM 1.134 XLM 0,00121547 XLM 0,00120122 XLM
2020-10-03 6.669.001 XLM 1.965 XLM 0,00133380 XLM 0,00121547 XLM
2020-10-02 7.340.195 XLM 5.015 XLM 0,00145718 XLM 0,00133380 XLM
2020-10-01 5.729.489 XLM 2.025 XLM 0,00114590 XLM 0,00145718 XLM
2020-09-30 5.943.848 XLM 1.563 XLM 0,00127003 XLM 0,00114590 XLM
2020-09-29 6.642.989 XLM 2.557 XLM 0,00132273 XLM 0,00127003 XLM
2020-09-28 6.312.165 XLM 751,225 XLM 0,00126209 XLM 0,00132273 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android