Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
maximine  (MXM)
Maximine (MXM)
$0,00007750 -3.0%
0,00000001 BTC -4.6%
0,00000020 ETH -4.4%
229 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$387.974
KL giao dịch trong 24 giờ
$140,24
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00007009 / $0,00008996
Cung lưu thông
4.999.999.999 / 16.000.000.000
MXM
USD

Maximine YFI (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-31 35,192721 YFI 0,00001537 YFI 0,0000000074 YFI N/A
2020-10-30 32,709391 YFI 0,00000403 YFI 0,0000000066 YFI 0,0000000074 YFI
2020-10-29 31,641418 YFI 0,00427532 YFI 0,0000000065 YFI 0,0000000066 YFI
2020-10-28 28,751245 YFI 0,01243497 YFI 0,0000000059 YFI 0,0000000065 YFI
2020-10-27 22,012525 YFI 0,00218269 YFI 0,0000000024 YFI 0,0000000059 YFI
2020-10-26 27,284210 YFI 0,00008518 YFI 0,0000000055 YFI 0,0000000024 YFI
2020-10-25 22,975312 YFI 0,00176549 YFI 0,0000000052 YFI 0,0000000055 YFI
2020-10-24 27,935842 YFI 0,00183708 YFI 0,0000000056 YFI 0,0000000052 YFI
2020-10-23 29,407781 YFI 0,00580410 YFI 0,0000000059 YFI 0,0000000056 YFI
2020-10-22 21,255174 YFI 0,07504958 YFI 0,0000000052 YFI 0,0000000059 YFI
2020-10-21 33,113055 YFI 0,0000008609 YFI 0,0000000066 YFI 0,0000000052 YFI
2020-10-20 30,586941 YFI 0,00000875 YFI 0,0000000061 YFI 0,0000000066 YFI
2020-10-19 29,479514 YFI 0,00308652 YFI 0,0000000059 YFI 0,0000000061 YFI
2020-10-18 32,600932 YFI 0,00963308 YFI 0,0000000065 YFI 0,0000000059 YFI
2020-10-17 32,130907 YFI 0,01719615 YFI 0,0000000064 YFI 0,0000000065 YFI
2020-10-16 30,223482 YFI 0,00101757 YFI 0,0000000060 YFI 0,0000000064 YFI
2020-10-15 28,801771 YFI 0,00455440 YFI 0,0000000055 YFI 0,0000000060 YFI
2020-10-14 27,672112 YFI 0,01130194 YFI 0,0000000055 YFI 0,0000000055 YFI
2020-10-13 27,737057 YFI 0,00476463 YFI 0,0000000055 YFI 0,0000000055 YFI
2020-10-12 33,762194 YFI 0,03054346 YFI 0,0000000136 YFI 0,0000000055 YFI
2020-10-11 23,356778 YFI 0,00069148 YFI 0,0000000069 YFI 0,0000000136 YFI
2020-10-10 23,298791 YFI 0,00077322 YFI 0,0000000046 YFI 0,0000000069 YFI
2020-10-09 24,482858 YFI 0,00525833 YFI 0,0000000049 YFI 0,0000000046 YFI
2020-10-08 27,485062 YFI 0,00477927 YFI 0,0000000053 YFI 0,0000000049 YFI
2020-10-07 24,018638 YFI 0,00227304 YFI 0,0000000049 YFI 0,0000000053 YFI
2020-10-06 23,133372 YFI 0,00391107 YFI 0,0000000043 YFI 0,0000000049 YFI
2020-10-05 23,343137 YFI 0,00789414 YFI 0,0000000045 YFI 0,0000000043 YFI
2020-10-04 21,761063 YFI 0,00427493 YFI 0,0000000046 YFI 0,0000000045 YFI
2020-10-03 22,574536 YFI 0,00665646 YFI 0,0000000045 YFI 0,0000000046 YFI
2020-10-02 23,660937 YFI 0,01613114 YFI 0,0000000047 YFI 0,0000000045 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android