🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
membrana  (MBN)
Membrana (MBN)
A$0,00275257 3.6%
0,00001285 ETH 4.4%
64 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
A$212.582
KL giao dịch trong 24 giờ
A$47.978
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
A$0,00262749 / A$0,00281279
Cung lưu thông
76.110.400 / 1.000.000.000
MBN
AUD

Membrana - Australian Dollar Biểu đồ (MBN/AUD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Membrana sang AUD cho ngày hôm nay là A$0,00275257. Nó có nguồn cung lưu hành là 80 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là A$47.978

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0.4%
3.6%
16.3%
11.7%
-47.9%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android