World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
membrana  (MBN)
Membrana (MBN)
CLP$1,66 -8.2%
0,00001256 ETH -1.5%
65 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
CLP$128.038.774
KL giao dịch trong 24 giờ
CLP$27.594.821
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
CLP$1,66 / CLP$1,91
Cung lưu thông
76.110.400 / 1.000.000.000
MBN
CLP

Membrana - Chilean Peso Biểu đồ (MBN/CLP)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Membrana sang CLP cho ngày hôm nay là CLP$1,66. Nó có nguồn cung lưu hành là 80 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là CLP$27.594.821

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-1.3%
-8.2%
9.2%
16.6%
-30.2%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android