👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
menlo one  (ONE)
Menlo One (ONE)
$0,00016571 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-23 13:45:13 UTC (khoảng 11 giờ trước)
18 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
ONE
USD

Menlo One (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-22 0,075938 Ft N/A
2020-02-21 0,04643706 Ft 0,075938 Ft
2020-02-20 0,179433 Ft 0,04643706 Ft
2020-02-17 0,168295 Ft 0,179433 Ft
2020-02-16 0,167703 Ft 0,168295 Ft
2020-02-15 0,179649 Ft 0,167703 Ft
2020-02-11 0,068647 Ft 0,179649 Ft
2020-02-05 0,075957 Ft 0,068647 Ft
2020-02-03 0,080826 Ft 0,075957 Ft
2020-02-02 0,087857 Ft 0,080826 Ft
2020-01-31 0,070800 Ft 0,087857 Ft
2020-01-30 0,071139 Ft 0,070800 Ft
2020-01-29 0,071907 Ft 0,071139 Ft
2020-01-28 0,080671 Ft 0,071907 Ft
2020-01-25 0,218439 Ft 0,080671 Ft
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android