👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
metaverse etp  (ETP)
Metaverse ETP (ETP)
$0,343844 6.7%
0,00003458 BTC 3.6%
630 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$26.783.933
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.068.695
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,316202 / $0,354167
Cung lưu thông
77.654.741 / 100.000.000
ETP
USD

Metaverse ETP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,00003337 BTC N/A
2020-02-22 0,00003099 BTC 0,00003337 BTC
2020-02-21 0,00002970 BTC 0,00003099 BTC
2020-02-20 0,00002763 BTC 0,00002970 BTC
2020-02-19 0,00002506 BTC 0,00002763 BTC
2020-02-18 0,00002352 BTC 0,00002506 BTC
2020-02-17 0,00002551 BTC 0,00002352 BTC
2020-02-16 0,00003051 BTC 0,00002551 BTC
2020-02-15 0,00003090 BTC 0,00003051 BTC
2020-02-14 0,00003206 BTC 0,00003090 BTC
2020-02-13 0,00003347 BTC 0,00003206 BTC
2020-02-12 0,00003373 BTC 0,00003347 BTC
2020-02-11 0,00003503 BTC 0,00003373 BTC
2020-02-10 0,00003548 BTC 0,00003503 BTC
2020-02-09 0,00003668 BTC 0,00003548 BTC
2020-02-08 0,00003752 BTC 0,00003668 BTC
2020-02-07 0,00003386 BTC 0,00003752 BTC
2020-02-06 0,00003368 BTC 0,00003386 BTC
2020-02-05 0,00003551 BTC 0,00003368 BTC
2020-02-04 0,00003455 BTC 0,00003551 BTC
2020-02-03 0,00003603 BTC 0,00003455 BTC
2020-02-02 0,00003517 BTC 0,00003603 BTC
2020-02-01 0,00003674 BTC 0,00003517 BTC
2020-01-31 0,00003715 BTC 0,00003674 BTC
2020-01-30 0,00003606 BTC 0,00003715 BTC
2020-01-29 0,00003604 BTC 0,00003606 BTC
2020-01-28 0,00003877 BTC 0,00003604 BTC
2020-01-27 0,00004035 BTC 0,00003877 BTC
2020-01-26 0,00004155 BTC 0,00004035 BTC
2020-01-25 0,00004103 BTC 0,00004155 BTC
2020-01-24 0,00004154 BTC 0,00004103 BTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android