Tiền ảo: 5922
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 215.796.766.616 $ -2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 51.770.085.932 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,60%
XRP 5,79%
metaverse etp  (ETP)
Metaverse ETP (ETP)
$0,350064 -0,93%
0,00004423 BTC 1,4%
599 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$26.854.375
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.352.479
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,337524 / $0,365159
Circulating Supply
76.790.365 / 100.000.000
ETP
USD

Metaverse ETP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-18 3,28 kr N/A
2019-10-17 3,19 kr 3,28 kr
2019-10-16 3,13 kr 3,19 kr
2019-10-15 3,14 kr 3,13 kr
2019-10-14 3,21 kr 3,14 kr
2019-10-13 3,53 kr 3,21 kr
2019-10-12 3,74 kr 3,53 kr
2019-10-11 4,02 kr 3,74 kr
2019-10-10 4,29 kr 4,02 kr
2019-10-09 4,51 kr 4,29 kr
2019-10-08 4,23 kr 4,51 kr
2019-10-07 4,18 kr 4,23 kr
2019-10-06 4,61 kr 4,18 kr
2019-10-05 4,87 kr 4,61 kr
2019-10-04 4,89 kr 4,87 kr
2019-10-03 5,35 kr 4,89 kr
2019-10-02 5,35 kr 5,35 kr
2019-10-01 5,37 kr 5,35 kr
2019-09-30 5,58 kr 5,37 kr
2019-09-29 5,89 kr 5,58 kr
2019-09-28 6,17 kr 5,89 kr
2019-09-27 5,99 kr 6,17 kr
2019-09-26 6,41 kr 5,99 kr
2019-09-25 5,93 kr 6,41 kr
2019-09-24 6,04 kr 5,93 kr
2019-09-23 6,57 kr 6,04 kr
2019-09-22 7,11 kr 6,57 kr
2019-09-21 7,64 kr 7,11 kr
2019-09-20 7,62 kr 7,64 kr
2019-09-19 6,86 kr 7,62 kr
2019-09-18 7,02 kr 6,86 kr