Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
metaverse etp  (ETP)
Metaverse ETP (ETP)
$0,154980 -7.8%
0,00001185 BTC -6.0%
745 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.553.038
KL giao dịch trong 24 giờ
$208.600
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,156392 / $0,168844
Cung lưu thông
79.201.710 / 100.000.000
ETP
USD

Metaverse ETP UAH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-29 354.265.100 ₴ 6.271.329 ₴ 4,48 ₴ N/A
2020-10-28 385.919.020 ₴ 5.751.389 ₴ 4,88 ₴ 4,48 ₴
2020-10-27 381.432.395 ₴ 4.843.027 ₴ 4,81 ₴ 4,88 ₴
2020-10-26 392.424.795 ₴ 4.027.649 ₴ 4,96 ₴ 4,81 ₴
2020-10-25 390.442.667 ₴ 3.815.452 ₴ 4,94 ₴ 4,96 ₴
2020-10-24 416.116.916 ₴ 3.620.532 ₴ 5,25 ₴ 4,94 ₴
2020-10-23 425.189.175 ₴ 8.151.827 ₴ 5,38 ₴ 5,25 ₴
2020-10-22 454.704.618 ₴ 9.890.345 ₴ 5,75 ₴ 5,38 ₴
2020-10-21 431.856.448 ₴ 6.143.871 ₴ 5,46 ₴ 5,75 ₴
2020-10-20 428.699.977 ₴ 9.868.496 ₴ 5,45 ₴ 5,46 ₴
2020-10-19 391.006.629 ₴ 6.880.295 ₴ 4,95 ₴ 5,45 ₴
2020-10-18 337.118.941 ₴ 2.622.706 ₴ 4,26 ₴ 4,95 ₴
2020-10-17 338.583.278 ₴ 3.036.734 ₴ 4,26 ₴ 4,26 ₴
2020-10-16 340.518.311 ₴ 4.909.770 ₴ 4,30 ₴ 4,26 ₴
2020-10-15 347.199.722 ₴ 3.212.832 ₴ 4,39 ₴ 4,30 ₴
2020-10-14 355.164.431 ₴ 3.783.299 ₴ 4,49 ₴ 4,39 ₴
2020-10-13 362.309.476 ₴ 4.888.870 ₴ 4,59 ₴ 4,49 ₴
2020-10-12 361.815.970 ₴ 2.743.800 ₴ 4,58 ₴ 4,59 ₴
2020-10-11 364.946.222 ₴ 4.058.970 ₴ 4,61 ₴ 4,58 ₴
2020-10-10 375.363.285 ₴ 4.481.616 ₴ 4,75 ₴ 4,61 ₴
2020-10-09 370.448.561 ₴ 5.127.045 ₴ 4,70 ₴ 4,75 ₴
2020-10-08 376.201.037 ₴ 4.721.379 ₴ 4,76 ₴ 4,70 ₴
2020-10-07 380.652.709 ₴ 4.414.343 ₴ 4,82 ₴ 4,76 ₴
2020-10-06 387.463.244 ₴ 4.047.614 ₴ 4,90 ₴ 4,82 ₴
2020-10-05 383.093.472 ₴ 3.664.527 ₴ 4,85 ₴ 4,90 ₴
2020-10-04 381.842.888 ₴ 3.145.498 ₴ 4,82 ₴ 4,85 ₴
2020-10-03 386.601.861 ₴ 4.721.926 ₴ 4,89 ₴ 4,82 ₴
2020-10-02 391.685.601 ₴ 7.949.097 ₴ 4,95 ₴ 4,89 ₴
2020-10-01 396.412.591 ₴ 7.137.589 ₴ 5,00 ₴ 4,95 ₴
2020-09-30 398.470.610 ₴ 6.737.286 ₴ 5,04 ₴ 5,00 ₴
2020-09-29 380.060.813 ₴ 7.694.078 ₴ 4,81 ₴ 5,04 ₴
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android