Rank #2967
midas protocol  (MAS)
Midas Protocol (MAS)
$0,000692025209 7.7%
0,00000002 BTC 7.2%
0,00000029 ETH 10.1%
604 người thích điều này
$0,000609666774
Phạm vi 24H
$0,000804153353
Vốn hóa thị trường $208.171
KL giao dịch trong 24 giờ $73.088,01
Cung lưu thông 320.000.000
Tổng cung 500.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Midas Protocol BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-27 694,629 BCH 152,674 BCH 0,00000217 BCH N/A
2022-01-26 737,681 BCH 162,060 BCH 0,00000231 BCH 0,00000217 BCH
2022-01-25 720,755 BCH 275,197 BCH 0,00000226 BCH 0,00000231 BCH
2022-01-24 737,425 BCH 143,022 BCH 0,00000233 BCH 0,00000226 BCH
2022-01-23 796,328 BCH 256,514 BCH 0,00000249 BCH 0,00000233 BCH
2022-01-22 620,292 BCH 206,922 BCH 0,00000196 BCH 0,00000249 BCH
2022-01-21 681,200 BCH 196,455 BCH 0,00000213 BCH 0,00000196 BCH
2022-01-20 641,710 BCH 168,581 BCH 0,00000203 BCH 0,00000213 BCH
2022-01-19 779,845 BCH 191,050 BCH 0,00000244 BCH 0,00000203 BCH
2022-01-18 715,267 BCH 193,457 BCH 0,00000224 BCH 0,00000244 BCH
2022-01-17 754,106 BCH 146,616 BCH 0,00000238 BCH 0,00000224 BCH
2022-01-16 787,058 BCH 146,583 BCH 0,00000246 BCH 0,00000238 BCH
2022-01-15 740,642 BCH 152,735 BCH 0,00000232 BCH 0,00000246 BCH
2022-01-14 742,127 BCH 158,115 BCH 0,00000232 BCH 0,00000232 BCH
2022-01-13 713,823 BCH 121,469 BCH 0,00000223 BCH 0,00000232 BCH
2022-01-12 868,522 BCH 171,798 BCH 0,00000272 BCH 0,00000223 BCH
2022-01-11 1.008 BCH 172,249 BCH 0,00000315 BCH 0,00000272 BCH
2022-01-10 911,282 BCH 117,075 BCH 0,00000284 BCH 0,00000315 BCH
2022-01-09 1.101 BCH 140,463 BCH 0,00000343 BCH 0,00000284 BCH
2022-01-08 1.082 BCH 137,106 BCH 0,00000337 BCH 0,00000343 BCH
2022-01-07 1.444 BCH 180,231 BCH 0,00000451 BCH 0,00000337 BCH
2022-01-06 1.346 BCH 147,580 BCH 0,00000421 BCH 0,00000451 BCH
2022-01-05 1.474 BCH 168,522 BCH 0,00000441 BCH 0,00000421 BCH
2022-01-04 1.210 BCH 135,394 BCH 0,00000379 BCH 0,00000441 BCH
2022-01-03 1.607 BCH 121,943 BCH 0,00000502 BCH 0,00000379 BCH
2022-01-02 1.597 BCH 115,131 BCH 0,00000499 BCH 0,00000502 BCH
2022-01-01 1.599 BCH 156,084 BCH 0,00000498 BCH 0,00000499 BCH
2021-12-31 1.603 BCH 124,762 BCH 0,00000500 BCH 0,00000498 BCH
2021-12-30 1.413 BCH 127,733 BCH 0,00000441 BCH 0,00000500 BCH
2021-12-29 1.987 BCH 140,775 BCH 0,00000619 BCH 0,00000441 BCH
2021-12-28 1.870 BCH 155,943 BCH 0,00000584 BCH 0,00000619 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android