Rank #2973
midas protocol  (MAS)
Midas Protocol (MAS)
$0,000652959844 2.5%
0,00000002 BTC 1.8%
0,00000027 ETH 4.3%
604 người thích điều này
$0,000609666774
Phạm vi 24H
$0,000804153353
Vốn hóa thị trường $206.055
KL giao dịch trong 24 giờ $68.895,74
Cung lưu thông 320.000.000
Tổng cung 500.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Midas Protocol CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-27 187.645 Fr. 41.132 Fr. 0,00058339 Fr. N/A
2022-01-26 199.025 Fr. 43.724 Fr. 0,00062195 Fr. 0,00058339 Fr.
2022-01-25 192.926 Fr. 73.581 Fr. 0,00060455 Fr. 0,00062195 Fr.
2022-01-24 203.010 Fr. 39.333 Fr. 0,00064108 Fr. 0,00060455 Fr.
2022-01-23 211.418 Fr. 68.062 Fr. 0,00066060 Fr. 0,00064108 Fr.
2022-01-22 180.528 Fr. 59.320 Fr. 0,00056308 Fr. 0,00066060 Fr.
2022-01-21 224.794 Fr. 64.737 Fr. 0,00070147 Fr. 0,00056308 Fr.
2022-01-20 217.971 Fr. 57.163 Fr. 0,00068972 Fr. 0,00070147 Fr.
2022-01-19 274.130 Fr. 66.980 Fr. 0,00085645 Fr. 0,00068972 Fr.
2022-01-18 249.437 Fr. 67.465 Fr. 0,00077949 Fr. 0,00085645 Fr.
2022-01-17 268.659 Fr. 52.118 Fr. 0,00084548 Fr. 0,00077949 Fr.
2022-01-16 281.581 Fr. 52.477 Fr. 0,00087988 Fr. 0,00084548 Fr.
2022-01-15 262.738 Fr. 53.927 Fr. 0,00081775 Fr. 0,00087988 Fr.
2022-01-14 255.780 Fr. 54.495 Fr. 0,00079931 Fr. 0,00081775 Fr.
2022-01-13 250.643 Fr. 42.651 Fr. 0,00078326 Fr. 0,00079931 Fr.
2022-01-12 297.258 Fr. 58.685 Fr. 0,00092743 Fr. 0,00078326 Fr.
2022-01-11 340.722 Fr. 58.250 Fr. 0,00106476 Fr. 0,00092743 Fr.
2022-01-10 314.302 Fr. 40.589 Fr. 0,00098564 Fr. 0,00106476 Fr.
2022-01-09 379.562 Fr. 48.288 Fr. 0,00117809 Fr. 0,00098564 Fr.
2022-01-08 384.484 Fr. 48.634 Fr. 0,00119584 Fr. 0,00117809 Fr.
2022-01-07 534.432 Fr. 66.583 Fr. 0,00166743 Fr. 0,00119584 Fr.
2022-01-06 497.720 Fr. 54.650 Fr. 0,00155793 Fr. 0,00166743 Fr.
2022-01-05 582.196 Fr. 65.913 Fr. 0,00172364 Fr. 0,00155793 Fr.
2022-01-04 485.911 Fr. 54.155 Fr. 0,00151756 Fr. 0,00172364 Fr.
2022-01-03 656.664 Fr. 49.795 Fr. 0,00205102 Fr. 0,00151756 Fr.
2022-01-02 646.800 Fr. 46.621 Fr. 0,00202125 Fr. 0,00205102 Fr.
2022-01-01 629.718 Fr. 61.409 Fr. 0,00196122 Fr. 0,00202125 Fr.
2021-12-31 630.634 Fr. 49.173 Fr. 0,00197262 Fr. 0,00196122 Fr.
2021-12-30 555.913 Fr. 50.315 Fr. 0,00173747 Fr. 0,00197262 Fr.
2021-12-29 808.844 Fr. 57.062 Fr. 0,00250759 Fr. 0,00173747 Fr.
2021-12-28 800.836 Fr. 66.773 Fr. 0,00249872 Fr. 0,00250759 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android