Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
midas protocol  (MAS)
Midas Protocol (MAS)
$0,00194159 14.5%
0,00000875 ETH 7.6%
76 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$564.506
KL giao dịch trong 24 giờ
$8.599,31
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00155266 / $0,00197721
Cung lưu thông
288.750.000 / 500.000.000
MAS
USD

Midas Protocol HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-27 0,646172 Ft N/A
2020-05-26 0,571979 Ft 0,646172 Ft
2020-05-25 0,529292 Ft 0,571979 Ft
2020-05-24 0,559511 Ft 0,529292 Ft
2020-05-23 0,841136 Ft 0,559511 Ft
2020-05-22 0,520681 Ft 0,841136 Ft
2020-05-21 0,732846 Ft 0,520681 Ft
2020-05-20 0,623500 Ft 0,732846 Ft
2020-05-19 0,698729 Ft 0,623500 Ft
2020-05-18 0,648786 Ft 0,698729 Ft
2020-05-17 0,524075 Ft 0,648786 Ft
2020-05-16 0,571825 Ft 0,524075 Ft
2020-05-15 0,702000 Ft 0,571825 Ft
2020-05-14 0,640765 Ft 0,702000 Ft
2020-05-13 0,635797 Ft 0,640765 Ft
2020-05-12 0,613645 Ft 0,635797 Ft
2020-05-11 0,587604 Ft 0,613645 Ft
2020-05-10 0,646195 Ft 0,587604 Ft
2020-05-09 0,668407 Ft 0,646195 Ft
2020-05-08 0,605296 Ft 0,668407 Ft
2020-05-07 0,667899 Ft 0,605296 Ft
2020-05-06 0,607446 Ft 0,667899 Ft
2020-05-05 0,574675 Ft 0,607446 Ft
2020-05-04 0,857796 Ft 0,574675 Ft
2020-05-03 0,752904 Ft 0,857796 Ft
2020-05-02 0,886210 Ft 0,752904 Ft
2020-05-01 0,963342 Ft 0,886210 Ft
2020-04-30 1,02 Ft 0,963342 Ft
2020-04-29 0,928301 Ft 1,02 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android