👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
midas protocol  (MAS)
Midas Protocol (MAS)
$0,00275648 0.1%
0,00001009 ETH 4.4%
65 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$801.582
KL giao dịch trong 24 giờ
$41.385
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00255837 / $0,00287238
Cung lưu thông
288.750.000 / 500.000.000
MAS
USD

Midas Protocol (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-19 64,23 ₫ N/A
2020-02-18 64,22 ₫ 64,23 ₫
2020-02-17 63,67 ₫ 64,22 ₫
2020-02-16 60,64 ₫ 63,67 ₫
2020-02-15 63,88 ₫ 60,64 ₫
2020-02-14 74,80 ₫ 63,88 ₫
2020-02-13 69,62 ₫ 74,80 ₫
2020-02-12 60,41 ₫ 69,62 ₫
2020-02-11 56,61 ₫ 60,41 ₫
2020-02-10 55,89 ₫ 56,61 ₫
2020-02-09 60,75 ₫ 55,89 ₫
2020-02-08 46,63 ₫ 60,75 ₫
2020-02-07 47,84 ₫ 46,63 ₫
2020-02-06 54,19 ₫ 47,84 ₫
2020-02-05 42,75 ₫ 54,19 ₫
2020-02-04 42,74 ₫ 42,75 ₫
2020-02-03 42,62 ₫ 42,74 ₫
2020-02-02 41,90 ₫ 42,62 ₫
2020-02-01 42,07 ₫ 41,90 ₫
2020-01-31 43,33 ₫ 42,07 ₫
2020-01-30 46,61 ₫ 43,33 ₫
2020-01-29 44,63 ₫ 46,61 ₫
2020-01-28 43,60 ₫ 44,63 ₫
2020-01-27 50,25 ₫ 43,60 ₫
2020-01-26 48,37 ₫ 50,25 ₫
2020-01-25 48,80 ₫ 48,37 ₫
2020-01-24 48,81 ₫ 48,80 ₫
2020-01-23 50,31 ₫ 48,81 ₫
2020-01-22 51,18 ₫ 50,31 ₫
2020-01-21 49,92 ₫ 51,18 ₫
2020-01-20 50,26 ₫ 49,92 ₫
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android